Kommunen säger ja till anläggning för inkapsling

Oskarshamn Artikeln publicerades
Inkapslingsanläggningen ska byggas vid Clab i Simpevarp.
Inkapslingsanläggningen ska byggas vid Clab i Simpevarp.

SKB:s inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle får grönt ljus av Oskarshamns kommun.

Kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen att tillstyrka att regeringen tillåter anläggningen som Svensk kärnbränslehantering, SKB, vill bygga i direkt anslutning till mellanlagret Clab i Simpevarp. Där ska det använda kärnbränslet placeras i kopparkapslar som sedan transporteras till det planerade slutförvaret i Forsmark.

Beslutet var väntat med tanke på att Oskarshamns kommun varit angelägen om att slutförsvarsfrågan får en snar lösning. Från kommunens sida vill man inte att det använda kärnbränslet från Sveriges kärnreaktorer blir kvar i berget i Simpevarp.

– Det här är ett historiskt besked och en viktig milstolpe för oss. Det är naturligtvis både välkommet och glädjande. Det visar att Oskarshamns kommun har förtroende för SKB:s arbete och våra planer för framtiden. Det visar också att kommunen är angelägen om att frågan drivs framåt, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

Tidigare har både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen gett klartecken till inkapslingsanläggningen. Det slutgiltiga beslutet i frågan tas av regeringen.

Slutförvaret i Forsmark är mer kontroversiellt. SKB fick bakläxa av mark- och miljödomstolen på sin slutförvarsmetod och ska lämna in kompletterande underlag till regeringen senast den 7 januari 2019.