Kommunen söker ny arrendator till Havslätts camping

Oskarshamn Artikeln publicerades
Havslätts camping har drivits av kommunen sedan 2016.
Foto: Daniel Svensson
Havslätts camping har drivits av kommunen sedan 2016.

Oskarshamns kommun gör nu ett försök att hitta en ny arrendator till Havslätts camping.

Sedan 2016 har Havslätts camping drivits i kommunal regi. Bildningsnämnden tog över driften efter att den förra arrendatorn, Oskarshamns missionskyrka, sagt upp kontraktet.

Även i år kommer campingen att drivas av kommunen, men inför nästa års säsong är tanken att en arrendator ska ta över.

När frågan behandlades i kommunstyrelsen ställde sig M, S, V och SD bakom förslaget att göra en upphandling av driften, vilket också blev kommunstyrelsens beslut. KD, L och C yrkade på att ärendet skulle återremitteras till kommundirektören. De tre partierna ville att frågan skulle ses i ett större sammanhang, men blev nedröstade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, utsågs till styrgrupp för upphandlingen. Styrgruppen får i uppdrag att ta beslut om förfrågningsunderlag, avtalstider och avtalsvillkor. Gruppen ska även ta ställning till anbud som kommer in.

SD krävde att få en representationsplats i KSAU när campingfrågan behandlas, men partiet fick inte gehör för sitt yrkande.

– Det är tråkigt inte minst ur en demokratiaspekt att de övriga partierna inte låter oss delta i arbetet med Havslätts camping och istället utestänger kommunens näst största parti, säger SD:s gruppledare Michael Erlandsson i ett pressmeddelande.