Kommunen tar ansvaret för nytt områdes väg

Påskallavik Artikeln publicerades

Exploateringen av bandyplanen i Påskallavik går framåt. Nu har kommunen tagit över ansvaret för lokalgatan Tjudövägen och VA-ledningarna.

År 2017 tecknade kommunen ett exploateringsavtal med Yawa International om att anlägga 13 stycken villatomter. I avtalet ingick att bolaget skulle bekosta detaljplanen och anlägga en lokalgata med belysning, el och fiber. När det arbetet var genomfört och besiktigat skulle ägandet och ansvaret för vägen flyttas till kommunen. Så har nu skett.

På vägen finns ett blivande privat LSS-boende och villatomter som är till salu.