Åkerier vill se säkrare trafik på Norra Strandgatan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Norra Strandgatan idag. Till vänster syns aktivitetsparken Hamnparken och däremellan ett övergångsställ. I analysen som både hamnen och åkerierna har skrivit under vill man som åtgärd se att Norra Strandgatan förses med trafikljusövervakade passager.
Foto: Andreas Bendroth
Norra Strandgatan idag. Till vänster syns aktivitetsparken Hamnparken och däremellan ett övergångsställ. I analysen som både hamnen och åkerierna har skrivit under vill man som åtgärd se att Norra Strandgatan förses med trafikljusövervakade passager.

Norra Strandgatan vid Inre hamnen utgör idag en allvarlig trafikfara. Det konstaterar flera åkerier i en analys som har lämnats in till kommunen.

”Det har under bara några år skett ett antal större förändringar i området kring gamla Bomans område som har fått till följd att trafiksituationen i det aktuella området behöver ses över”, inleds analysen med.

Analysen som syftar till att skapa en säker väg till hamnområdet är gjord på intiativ av Magnus Fransson, ägare till Franssons Sprängservice som bland annat utför transporterna av fragmenterat och klippt skrot mellan Kvastmossen och hamnen. Den är undertecknad av fem andra åkerier samt Smålandshamnar och har nu överlämnats till kommunen.

Med hjälp av Fredrik Karlberg, som under de senaste åren arbetat som platschef och arbetsledare i hamnsaneringsprojektet där han haft ansvaret för transporterna av sediment mellan hamnen och Storskogens deponi, har analysen kunnat genomföras.

I sin analys skriver man att Oskarshamns kommun snarast bör ”vidta åtgärder kring Norra Strandgatan” då den nuvarande trafiksituationen ”inte är acceptabel”.

”Förutom att det är mycket tung trafik till och från hamnen med materialeveranser finns det även idag ett område för lekande barn och ett aktivitetsområde alldeles bredvid Norra Strandgatan. Området söder om Norra Strandgatan upptas av parkeringsplatser till såväl husbilar som personbilar. Från detta parkeringsområde är det många som korsar Norra Strandgatan för att kunna nå lekplatsen och aktivitetsområdet. Detta leder till flera farliga trafiksituationer i dagsläget”, går det att läsa.

I punktform går man sen igenom olika farliga trafiksituationer som har uppmärksammats:

• Det har hänt att föräldrar inte har haft full uppmärksamhet och att barn springer över Norra Strandgatan i sin iver att få börja leka.

• Det har även hänt att barn som leker på det nya området inte har haft något staket eller räcke som hindrar dom från att ofrivilligt komma ut i gatan.

• Barn och ungdomar som cyklande trafikerar Kolberga-Brädholmen korsar ofta Norra Strandgatan i mycket hög hastighet.

• Under sommaren är det väldigt populärt att vistas på området söder om Norra Strandgatan. Detta leder till större trafiktryck från både gångare och trafikanter.

Som förslag på åtgärder nämner man ett mycket större staket runt lekparken som förhindrar att barn eller föremål ofrivilligt hamnar ute på vägen, att de som ska till parken inte ska behöva parkera på andra sidan av vägen och att Norra Strandgatan ska förses med trafikljusövervakade passager.