Kräver att något görs åt den dåliga mobiltäckningen

Kristdala Artikeln publicerades
Torsten Carlsson, sekreterare i Kristdalas fiberförening.
Foto:Per Hammenvik
Torsten Carlsson, sekreterare i Kristdalas fiberförening.

I en skrivelse till kommunen, Regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län, framför styrelsen för fibersatsningen i Kristdala att någonting görs åt den dåliga mobiltäckningen i Kristdalas ytterområden.

– Det är i mångt och mycket en trygghetsfråga, framhåller fiberföreningens sekreterare, Torsten Carlsson.

Styrelsen för Kristdalabygdens fiber ekonomisk förening har under fyra år arbetat med etablering av bredband i bygden.

Och i kontakterna med boende på landsbygden kring Kristdala, har ett stort antal personer påtalat att de har problem med täckning för mobiltelefonin.

– Vi tycker att det finns anledning att lyssna på de synpunkter som framkommit och försöka få till en förbättring, säger Torsten Carlsson.

– Men själva har vi inte så stor kunskap om de faktiska förhållandena - därför bollar vi över till kommunen, länsstyrelsen och Regionförbundet och hoppas få i gång en dialog mellan berörda parter.

Det är bland annat från trakterna kring Åskögle, Krokshult och Ishult som man fått indikationer på att mobiltäckningen är dålig, men även från andra områden i bygden.

Och många i de här trakterna är skogsbrukare och jordbrukare som är beroende av goda kontakter via mobiltelefon.

Man har också mött företag inomskogsnäringen som har problem på grund av dålig mobiltäckning.

För alla, inte minst yrkesverksamma, i glesbygden är det en trygghetsfråga om något oförutsett skulle inträffa.

– Många är ensamarbetande ute i skog och mark - då är behovet stort av att kunna använda mobiltelefonen om någonting skulle hända, menar Torsten Carlsson.

Fiberföreningen kräver därför krafttag och bättre samverkan mellan myndigheter, mobiloperatörsägare och samhället i övrigt för att få till en förbättring.

– Vi vet inte om det är möjligt att göra någonting åt problematiken, men det som gjorts hittills är i vart fall inte tillräckligt, avslutar Torsten Carlsson.