Kräver utökad gång- och cykelväg i Bockara: ”Barn måste kunna ta sig till och från skolan”

Bockara Artikeln publicerades
Foto: Bertil Ericson / TT

Hela Sverige ska leva (HSSL) och föreningarna i Bockara har åter väckt liv i den gamla frågan om en utökad gång- och cykelväg genom orten. Detta efter att ha lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen där man påtalar trafikosäkerheten.

Redan 2008 gjordes en skrivelse med begäran om förlängning av den nuvarande gång- och cykelvägen. Från att upphöra vid Utebyn ville man att vägen skulle sträcka sig ända fram till Bengtskälla. Man hänvisade precis som nu till trafiksäkerhetsskäl. Att olyckor med dödlig utgång har inträffat på sträckan, att skolbarn bor i det berörda området och att fotgängare och cyklister känner sig tveksamma att ge sig ut i trafiken.

Kommunens handläggare ställde sig 2008 positiva till trygghetsskapande åtgärder, medan Vägverket och Länsstyrelsen sa nej, vilket gjorde att ärendet bordlades under lång tid.

I sitt nya brev till kommunstyrelsen skriver man dock att situationen har blivit värre sedan 2008 då genomfartstrafiken, inte minst den tunga, har ökat.

”Vi vill nu väcka liv i denna för oss så viktiga fråga. Före valet utfrågades våra presumtiva politiker om sin syn bland annat på en utökad gång- och cykelväg och vi fick positiva besked! Trafikverket har visserligen ansvar för vägen och vägunderhållet men kommunen har det yttersta ansvaret för medborgarnas säkerhet och trygghet!”, skriver HSSL och Bockaras föreningar i den gemensamt undertecknade skrivelsen.

Utöver en utökad gång- och cykelväg nämns trygghetsskapande åtgärder som gatubelysning och fartkameror.

”Vi förväntar oss en seriös och skyndsam behandling av detta ärende, som betyder mycket för Bockara-borna, och ser fram mot en fortsatt dialog i frågan!”, avslutar man skrivelsen.