Kristdala Samhällsförening hoppas på stöd

Kristdala Artikeln publicerades

Kristdala Samhällsförening föreslår att Oskarshamns kommun ska ta fram ett årligt föreningsstöd för aktiva samhällsföreningar, intresseföreningar och byalag på 100 kronor per medlem.

Samhällsföreningen i Kristdala föreslår att föreningsstödet ska bygga på medlemsantal från föregående verksamhetsår – och att det ska betalas ut årligen, under det första kvartalet.

Samtidigt föreslår Kristdala Samhällsförening att föreningen i år ska få ett föreningsstöd på 40 300 kronor. Föreningen hade 403 medlemmar under 2016, 310 vuxna och 93 barn under 18 år.

Det är i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (S) som Kristdala Samhällsförening lyfter fram förslaget.

Föreningen betonar att den – liksom alla samhällsföreningar i yttertätorterna – lägger ned väldigt mycket ideell tid för att utveckla landsbygden, skapa trivsel och arbeta med projekt. I dag finns det inget föreningsstöd för samhällsföreningar, intresseföreningar och byalag inom kommunen, påpekar Kristdala Samhällsförening.

"För att kunna investera i ideellt arbete och engagemang i samhället, så krävs det ekonomiska förutsättningar. Många utgifter som föreningar har rör bankavgifter, bokföring, revisor, kontorsmaterial, möteskostnader, reklammaterial, hemsida, annonsering, etcetera."

"Ett årligt föreningsstöd kan täcka en stor del av dessa utgifter. Det är också en trygghet för föreningen, som i stället kan fokusera på lokal utveckling, driva projekt, arrangera evenemang och skapa trivsel i bygden", står det i förslaget.

Kristdala Samhällsförening ansöker även om ett årligt driftsstöd på 70 000 kronor – från kommunstyrelsens särskilda anslag för landsbygdsutveckling. Pengarna ska gå till aktivitetsytan på Dämmen, mötesplatsen på torget och hembygdsparken.