Kritik mot BUP för långsam och dålig ADHD-utredning

Oskarshamn Artikeln publicerades
IVO kritiserar BUP i Oskarshamn för en dålig utredning. Att konstatera det har tagit inspektionen nästan två år.
Foto:Lotta Zaar
IVO kritiserar BUP i Oskarshamn för en dålig utredning. Att konstatera det har tagit inspektionen nästan två år.

BUP i Oskarshamn har brustit i sin utredning av en tonårings ADHD.

Det anser Inspektionen för vård och omsorg. IVO uppmanar BUP att se över sina rutiner för neuropsykiatrisk utredning.

Det handlar om en tonåring som mådde psykiskt dåligt och hade stora problem med att klara sin skolgång.

Sommaren 2013 vände sig en förälder till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för att få hjälp.

Kanske var diagnosen ADHD en förklaring till problemen och våren 2014 begärde tonåringens föräldrar att BUP skulle undersöka det.

I december 2015 hade familjen fortfarande inte fått någon återkoppling från BUP om den ADHD-utredning som skulle göras.

När mamman kontaktar BUP får hon, enligt anmälan till IVO, veta att det inte finns någon utredning. Den enda förklaringen som hon fick var att personen som gjort utredningen hade slutat på BUP. Hon kontaktade en chef för BUP i Kalmar län som beklagade det som hänt.

Sedan februari 2016 har IVO utrett saken och först nu har man tagit sitt beslut. Där konstaterar IVO att ADHD-utredningen avslutats på ett abrupt sätt utan att tonåringen eller föräldrar informerats.

Vidare kritiseras BUP för att inte ha kartlagt tonåringens bruk av alkohol och droger eller tagit några prover.

Enligt IVO har vården inte utförts enligt hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.