KSRR förbereder bygge av ÅVC med självservice

Kristdala Artikeln publicerades
Den gamla återvinningscentralen i Kristdala revs i december 2015.
Foto: Peter Rosén
Den gamla återvinningscentralen i Kristdala revs i december 2015.

KSRR har nu startat projekteringen av självservice-ÅVC:n i Kristdala.

Redan i november förra året stod det klart att Kristdala skulle få en återvinningscentral med självservice.

På ett direktionsmöte den 23 mars tog Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) upp frågan igen. Då togs beslut om att uppföra självservice-återvinningscentraler i både Kristdala i Oskarshamns kommun och i Alsterbro i Nybro kommun.

”Anledningen till lokaliseringarna är att dessa orter har störst avstånd till en bemannad återvinningscentral”, skriver KSRR till de båda kommunerna.

Projekteringen har nu startat och KSRR behöver tillgång till fastighet för arrende i respektive ort för att kunna genomföra beslutet.

”Så snart förutsättningar finns kommer KSRR att söka bygglov och påbörja upphandling av entreprenörer.”