KSRR vill inte hämta sopor på Besväret – nu överklagar de boende

Oskarshamn ,
Sopkärlet på Östra Torggatan som de boende hänvisas till.
Foto: Andreas Bendroth
Sopkärlet på Östra Torggatan som de boende hänvisas till.

KSRR kallar sophämtningen på Besvärsgatan för ett arbetsmiljöproblem för sina chaufförer och sedan den 30 september gäller beslutet att de boende ska lämna sitt hushållsavfall i två gemensamma sopkärl. Men de boende har överklagat beslutet.

”På grund av områdets utformning kan KSRR inte uppnå god trafiksäkerhet eller en bra arbetsmiljö för våra chaufförer”, skriver KSRR i sitt beslut. Som exempel nämner KSRR att vägen är smal, belagd med kullersten, lutar kraftigt i slutet av vägen samt saknar vändningsmöjlighet.

Istället så ska de boende sedan den 30 september lämna sitt hushållsavfall i något av två sopkärl, antingen det på Östra Torggatan vid Café Shaloms uteservering eller det på Hamngatan i anslutning till trappan i slutet av Besvärsgatan.

Men de boende är inte nöjda med den lösningen utan överklagar beslutet till länsstyrelsen för överprövning. De menar nämligen att chaufförernas arbetsmiljöproblem kan lätt lösas med teknikens hjälp i form av backvarnare, blixtljus och backkamera med mera. Utrustning som man menar är standard vid yrkesmässiga chaufförsuppdrag idag.

Sopkärlet vid trappan i slutet av Besvärsgatan som de boende hänvisas till.
Foto: Andreas Bendroth
Sopkärlet vid trappan i slutet av Besvärsgatan som de boende hänvisas till.

De menar också att KSRR inte tagit hänsyn till att det i området bor många äldre som har begränsad rörelseförmåga när man ger dem en sträcka på 400 meter, tur och retur, att lämna sina hushållssopor på, och där man dessutom på ena sträckan måste gå i en stentrappa med en höjdskillnad på 10-12 meter för att nå sopkärlet.

De påpekar dessutom att boendetransporter och andra kommunala uppdrag såsom snöröjning, sandning och tömning av kommunala soptunnor sker längs gatan idag utan problem.