KSSR ska informera medlemskommunerna

Kalmar län Artikeln publicerades

Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR, har sett att det finns behov av en samlad och gemensam information till medlemskommunerna.

KSRR ska därför informera medlemskommunerna minst en gång per år, lämpligen under hösten. Det första informationsmötet hålls i Kalmar i november. Då ska kommunerna få information om ekonomi, Moskogen AB, utvecklingsprojekt (bland annat fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar), frågor från medlemskommuner samt övriga frågor.