Kustbevakningen ska bli bättre på att hantera oljespill

Oskarshamn Artikeln publicerades
Makassar Highway efter grundstötningen
Makassar Highway efter grundstötningen

Haverikommissionen har gjort en utredning på det oljespill som uppstod efter att Makassar Highway stött på grund. Rapporten rekommenderar Kustbevakningen att förbättra sin förmåga att avgränsa oljespill till havs.

Biltransportfartyget Makassar Highway stötte på grund den 23 juli förra året, och strax därefter började en begränsad mängd olja att läcka ut från fartyget. Kustbevakningen lyckades dock under det tidiga skedet av räddningsinsatsen att förhindra en större spridning av oljeutsläppet. Men fartyget gled några dagar senare av grundet vilket ledde till att den avgränsning som fanns inte höll, och oljan som hållits inlänsad spreds på havsytan. Länsor används till att avgränsa oljespill och flyter på vattnet.

Haverikommissionen har nu gjort en utredning på det oljespill som uppstod efter att Makassar Highways grundstötning. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer, bland annat till Kustbevakningen, som uppmanas öka förmågan att avgränsa oljespill till havs. Det ska bland annat ske genom att se över, och vid behov förbättra förmågan och utrustning för att länsa in och förankra inlänsning av oljeutsläpp på öppet hav.

– Vi ser nu över om och hur vi kan anpassa våra länsor för att förhindra att olja sprids på det sätt som hände med Makassar Highway. Att placera länsor i en vidare ring kring en haverist är komplicerat, men vi har anledning att undersöka de alternativ som finns närmare, säger Ulf Nilsson, tjänsteförrättande chef på Kustbevakningens operativa avdelning, på Kustbevakningens hemsida.