Kvinna döms för dödshot mot barnpsykolog

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kalmar tingsrätt dömer kvinnan för olaga hot.
Foto: Lotta Zaar
Kalmar tingsrätt dömer kvinnan för olaga hot.

80 dagsböter och 5 000 kronor i skadestånd. Det blir straffet för kvinnan som hotade att döda sin sons psykolog och personalen på sonens förskola.

Kvinnan, som är i 35-årsåldern, åtalades i februari för olaga hot. Hon hade lämnat ett hotfullt meddelande på barnpsykologens telefonsvarare där hon hotade att döda psykologen och personalen på sonens förskola om de lät honom åka hem till sin pappa en gång till.

Psykologen har berättat att hon upplevde samtalet som obehagligt. Hon fruktade visserligen inte för sitt liv, men efteråt kändes det otryggt med ensamarbete och hon tänkte att hon kunde komma att bli hotad igen eller utsatt för någon sorts attack.

Kalmar tingsrätt har nu meddelat sin dom i målet. Tingsrätten dömer kvinnan till 80 dagsböter för olaga hot.

Själv har kvinnan förnekat brott och hävdat att hon saknade uppsåt att hota psykologen. Tingsrätten utgår ifrån att kvinnan var frustrerad över situationen med hennes son. Det framgår dock av samtalet att hon använde hoten som ett påtryckningsmedel för att få psykologen att vidta åtgärder. Enligt rätten hade kvinnan således uppsåt till att hota psykologen.

Rätten anser att det inte finns något som kan ursäkta kvinnans hotfulla sätt mot psykologen, vars enda roll var att hjälpa sonen. Kvinnan döms därför för olaga hot riktat mot psykologen.

När det gäller skadeståndsfrågan konstaterar tingsrätten att hotet visserligen uttalades per telefon och mot psykologen i hennes yrkesroll. Men enligt rätten kan en psykolog inom barnhälsovården inte förväntas ha beredskap för att drabbas av hotfulla meddelanden av det här slaget. Psykologen har därför rätt till det skadestånd, 5 000 kronor, som hon har begärt.