Kvinna vill bli frikänd från miljonsvindel

Oskarshamn Artikeln publicerades

Kvinnan som dömts för att ha stulit nästan 7,8 miljoner kronor av Oskarshamns kommun har överklagat domen till Högsta domstolen. Hennes advokat yrkar på att hon ska frikännas.

Det var i januari 2014 som den kommunanställda kvinnan blev polisanmäld av sin arbetsgivare. Brottsutredningen drog ut ordenligt på tiden men i februari förra året åtalades hon och dömdes kort därefter av tingsrätten för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Straffet blev 1,5 års fängelse.

Domen överklagades till hovrätten. Under förhandlingen ändrades brottsrubriceringen till grov förskingring. Hovrätten kom fram till att kvinnan skulle dömas för förskingringsbrott vid 74 tillfällen och höjde straffet till två års fängelse.

Nu har kvinnan och hennes advokat valt att överklaga domen till Högsta domstolen. I den yrkar advokaten på att Högsta domstolen ska ogilla åtalet och frikänna henne och att rätten ska undanröja det utdömda skadeståndet. Om rätten kommer fram till att hon är skyldig yrkar advokaten på att hon ska få ett straff som inte innebär fängelse.

Kvinnan förnekar brott och menar att det måste finnas en alternativ gärningsman som är skyldig till de gärningar som hon har dömts för. Hon anser att både tingsrätten och hovrätten gjort en felaktig bedömning av bevisningen som finns i målet.

I överklagandet för advokaten fram att det föreligger synnerliga skäl till prövning i Högsta domstolen. Ett av dem är att hovrätten gjort ett grovt misstag genom att påstå att kvinnan gärningsman. Ett annat skäl är att tingsrätten bedömde brottet som trolöshet mot huvudman och att hovrätten bedömde det som förskingring, det gör att det är viktigt att reda ut vilket som är korrekt.

Nu är det upp till Högsta domstolen att bestämma om de kan bevilja prövningstillstånd. Om de inte gör det står hovrättens dom fast.