L: Hotell Ett en dålig, dyr och förhastad lösning för kommunens äldre

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ett förhastat och dyrt beslut att satsa på Hotell Ett som äldreboende menar Mathias Karlsson (L).
Ett förhastat och dyrt beslut att satsa på Hotell Ett som äldreboende menar Mathias Karlsson (L).

Liberalernas Mathias Karlsson vet knappt var han ska börja kring bristerna i beslutet att satsa på Hotell Ett som särskilt boende.

Han börjar i alla fall med snabbspåret för affären. Hur en mångmiljonsatsning stressas fram för ett problem som varit känt i många år.

– Behovet av nya boende finns och har funnits länge. Att det blev så bråttom tyder bara på dålig styrning och framförhållning, säger han. Sedan är jag skeptisk till att det ska gå så fort. Det räcker med att länsstyrelsen ser viktiga värden i byggnaden så är det försenat.

En av bristerna han ser är att hotellet inte kommer leva upp till de krav som kommunen ställer vid nybyggnation. Brister som kommer driva upp driftskostnaderna för kommunen.

– Vi behöver lokaler som gör det lättare för personal och boende att lösa saker på egen hand.

Det menar han skulle kunna byggas på Kikebo. Byggnation som skulle skapa fler platser till en billgare kostnad. Mathias Karlsson menar att det skulle kanske ta ett halvår längre än hotellsatsningen, inte de ett och ett halvt år som majoriteten pratar om.

Kommunen förbinder sig om avtalet går igenom att hyra hotellet i 20 år. En alldeles för lång tid menar Karlsson.

– Om 10-15 år kan lokalerna vara helt otidsenliga med tanke på den tekniska utvecklingen som digitalisering inom vård och omsorg.

I ett historiskt perspektiv menar han att när den nya simhallen byggdes var det viktigt att den gamla simhallen som blev hotell var en publik och tillgänglig plats för allmänheten.

– Det fanns många olika värden som skulle bevaras. Det lämnar vi nu. Risken är att byggnaden som då skulle bevaras nu förvanskas.

Sedan har han svårt att få satsningen att gå ihop med kommunens nya turiststrategi.

– Den syftar till att dubbla antalet besökare. Då går vi in som hyresgäst hos en hotellägare som tillfälligt har problem med ekonomin. Detta är helt fel väg om vi ska vara en attraktiv kommun i framtiden.