L vill uppvakta regeringen om en framtida forskningsreaktor

Oskarshamn Artikeln publicerades
OSKARSHAMN 20150805 
Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn.
Foto: Adam Ihse/TT kod 9200
Foto: Adam Ihse/TT
OSKARSHAMN 20150805 Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Foto: Adam Ihse/TT kod 9200

I riksdagen bifölls en reservation om att satsa på kärnteknisk forskning. Nu vill L i Oskarshamn att kommunen uppvaktar regeringen så en eventuell framtida forskningsanläggning hamnar här.

Den 12 juni biföll riksdagen en reservation från M, KD, SD och L om att satsa på kärnteknisk forskning. Det var 159 röster för reservationen och 155 röster emot.

Liberalerna gruppledare Mathias Karlsson har efter det lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I den trycker han på att Liberalerna under lång tid drivit på att behålla och utöka kärnkraften i Sverige. Motivet är att det är en stabil, klimatsmart och leveranssäker källa för el vilket gynnas såväl industri som hushåll.

Med motionen vill L få kommunen att aktivt verka för att en framtida forskningsreaktor placeras i Oskarshamns kommun.

Karlsson ser stora fördelar med att placera en framtida forskningsreaktor här. Infrastrukturen och kompetensen finns redan på plats och det finns en lång tradition i området av drift av kärnkraft i kommunen.

Blykyld reaktor på gång