Laboratorier letar nya lösningar

Figeholm Artikeln publicerades
Ett 50-tal deltagare från länderna runt Östersjön samlades på Äspölaboratoriet för projektmöten i tre dagar.
Foto: Ellinor Eke-Göransson
Ett 50-tal deltagare från länderna runt Östersjön samlades på Äspölaboratoriet för projektmöten i tre dagar.

Äspölaboratoriet är en av de sex underjordsanläggningar som tillsammans arbetar för att hitta nya användningsområden för sina anläggningar i framtiden.

Efter flera decenniers forskning kring slutförvaring av använt kärnbränsle trappar SKB ner sin verksamhet i Äspölaboratoriet. SKB räknar med att lämna laboratoriet år 2023 vilket gör att man nu försöker hitta andra organisationer eller företag som kan ta över. Sex andra underjordsanläggningar kring Östersjön vill också utveckla sina anläggningsmöjligheter - därför har ett samarbete över gränserna startats.

Representanter från Östersjöländerna besökte Äspölaboratoriet för att hitta nya framtidslösningar.
Foto: Jari Joutsenvaara
Representanter från Östersjöländerna besökte Äspölaboratoriet för att hitta nya framtidslösningar.

BSUIN som står för Baltic Sea Underground Innovation innefattar ett 50-tal beslutsfattare från länderna kring Östersjön. Representanter från länderna samlas två gånger om året för att finna lösningar men också leta samarbetspartners i form av andra företag. I veckan var det alltså dags för Äspölaboratoriet att stå som värd i tre dagar.

De länder med underjordsanläggningar som deltar i projektet är Finland, Sverige, Tyskland, Polen och Ryssland.

– Utöver representanter från projektet har vi även bjudit in företag för att visa olika användningsmöjligheter av laboratoriet i framtiden. Målet är att vara mottagarorganisation och hjälpa företag att utveckla produkter som ska användas under jord, säger Mats Ohlsson, SKB:s koordinator för externa samarbeten.

Mats Ohlsson, SKB:s koordinator för externa samarbeten, vill hitta företag som kan fortsätta driva Äspölaboratoriet.
Foto: Ellinor Eke-Göransson
Mats Ohlsson, SKB:s koordinator för externa samarbeten, vill hitta företag som kan fortsätta driva Äspölaboratoriet.

Panu Jalas, från University of Oulu, är representant från Finlands anläggning, Callio Lab, som ska avvecklas redan nästa år. Han är även initiativtagare till projektet och är hittills mycket nöjd med dagarna på Äspölabratoriet.

– Syftet med projektet är att göra de underjordiska laboratorierna i Östersjöområdet mer tillgängliga för innovation, rörelseutveckling och vetenskap, berättar han.

Panu Jalas, University of Oulu, är initiativtagare och projektledare för BSUIN.
Foto: Jari Joutsenvaara
Panu Jalas, University of Oulu, är initiativtagare och projektledare för BSUIN.

De olika underjordsanläggningarna har alla olika specialiteter vilket gör att de kan komplettera varandra. Äspölaboratoriet är exempelvis ledande när det handlar om geologi och geofysik. Men något de alla har gemensamt är att de vill synas både på en nationell marknad för att hitta nya affärspartners.

Alla underjordsanläggningar har olika inriktningar och Äspölaboratoriet är ledande vid geologi och geofysik.
Foto: Jari Joutsenvaara
Alla underjordsanläggningar har olika inriktningar och Äspölaboratoriet är ledande vid geologi och geofysik.

– Nu handlar det om att visa stor synlighet och utåt visa för företagen vad som förväntas av oss, säger Mats Ohlsson.

Konferensen på Äspölaboratoriet var det tredje av totalt sex besök, ett på varje anläggning. Om ett halvår kommer de att träffas i Polen och fortsätta hitta framtidslösningar.

Äspölaboratoriet var det tredje av sex besök BSUIN kommer att göra, nästa är i Polen om ett halvår.
Foto: Jari Joutsenvaara
Äspölaboratoriet var det tredje av sex besök BSUIN kommer att göra, nästa är i Polen om ett halvår.

Fakta

Baltic Sea Underground Innovation Network, BSUIN, består av

Callio Lab, Pyhäsalmi mine, Finland

Äspö Hard Rock Laboratory, Oskarshamn, Sweden

Reiche Zeche, TU Freiberg Research and Education mine, Germany

Conceptual Lab development co-ordinated by KGHM Cuprum R&D centre, Poland

Khlopin Institute Underground Laboratory, Russia

Ruskeala, Russia

Visa mer...