Lägre och färre hus i ny plan för Brädholmen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Volymstudie på hur planerade byggkroppar påverkar platsen och omgivningen. Vy från Besväret. Byggnaderna är kraftigt förenklade.
Foto: Oskarshamns kommun
Volymstudie på hur planerade byggkroppar påverkar platsen och omgivningen. Vy från Besväret. Byggnaderna är kraftigt förenklade.

Brädholmen får lägre och färre hus i det nya förslaget till detaljplan – med ett undantag. Höghuset Kronjuvelen tillåts bli 33 meter högt och ha upp till elva våningar.

I höstas beslutade samhällsbyggnadsnämnden att göra en rejäl omarbetning av detaljplanen för den nya stadsdelen i Inre hamnen, efter att 3D-bilder visat att de nya husen på Brädholmen skulle skymma havsutsikten totalt.

Nu har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Wretlund (S) berättar att bebyggelsen generellt sett blir lägre och glesare i den nya planen.

– Det blev för tätt och kompakt i förra förslaget, säger Peter Wretlund.

Högsta tillåtna nockhöjd på den nya bebyggelsen är nu mellan 6 och 10,5 meter.

”Detta innebär nästan uteslutande 1–3 våningar där idén är att två våningar ska vara dominerande”, skriver kommunen i detaljplanen.

Området från flygperspektiv.
Området från flygperspektiv.

En byggnad tillåts dock avvika i såväl arkitektur som antal våningar jämfört med den övriga bebyggelsen i området.

– Kronjuvelen ska vara högre, säger Peter Wretlund.

Tanken är att Kronjuvelen ska bli ett landmärke längst ut på Brädholmen med en maximal nockhöjd på 33 meter, vilket innebär upp till elva våningar.

Kommunen har arbetat fram ett antal gestaltningsprinciper som ska vara vägledande vid gestaltning och utformning av ny bebyggelse inom planområdet.

”Målsättningen är att Brädholmen ska upplevas som en inbjudande och vacker ny stadsdel genom sin småskaliga kvarters- och cityradhusstruktur. En rik variation i utformning, såväl mellan olika kvarter som inom varje kvarter, är viktiga ledord inom planområdet.”

Vy från Elefanten.
Vy från Elefanten.

Den relativt låga bebyggelsen har medvetet valts för att passa in på platsen och i Oskarshamns stadsbild. Kommunen vill att husfasaderna ska vara av trä eller andra långsiktigt hållbara fasadmaterial.

”Ett kvarter kan innehålla en kombination av hustyper, till exempel flerbostadshus, radhus, stadsvillor. Även verksamhetslokaler kan finnas.”

Brädholmen ska inte bara bli ett bostadsområde. Målet är att öka antalet målpunkter, aktiviteter och trevliga miljöer och på det sättet få fler människor att använda området, som ska vara en naturlig del av Oskarshamns stadsliv. Planen möjliggör bland annat ett levande torg, grönskande kajpromenader, havsbad, utökat småbåtsliv, restauranger och två broar till Badholmen.

Det nya torget på Brädholmen beskrivs som ”Inre hamnens hjärta och oskarshamnarnas självklara plats för det vattennära stadslivet”. På Badholmen blir det möjligt att bygga en badanläggning, till ett exempel ett spa eller kallbadhus.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att skicka ut den nya detaljplanen på samråd.

Vy från Norra kajen.
Vy från Norra kajen.