Läkare vädjar till Oscarsgymnasiet

Oskarshamn Artikeln publicerades
15-åriga Kevin Karlssons föräldrar kämpar för att han ska få behålla sin personliga assistent, fotbollsspelaren Sonny Karlsson, när han börjar gymnasiet.
Foto: Muhammed Abdulrahim
15-åriga Kevin Karlssons föräldrar kämpar för att han ska få behålla sin personliga assistent, fotbollsspelaren Sonny Karlsson, när han börjar gymnasiet.

Muskelsjuke Kevin vet fortfarande inte om han får behålla sin assistent Sonny Karlsson när han börjar gymnasiet. Men nu vädjar hans läkare till Oscarsgymnasiet att assistenten ska få fortsätta sin anställning.

15-åriga Kevin, som lider av muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrof, fortsätter kämpa för att han ska få lov att behålla sin personliga assistent Sonny Karlsson när han påbörjar sina gymnasiestudier till hösten.

Kevins sjukdom medför att hans muskelmassa gradvis förtvinar, varför han har varit beroende av personliga assistenter under större delen av sin skolgång. Men det dröjde innan Kevin hittade en assistent med vilken kemin var den rätta, och innan han träffade Sonny Karlsson var skolan för honom, enligt hans föräldrar, en pina.

Oscarsgymnasiets ledning har dock inte kunnat ge Kevin ett klart besked om Sonny Karlsson kan få följa med honom till sin nya skola, med hänvisning till att de i första hand måste se till sin egen personal. Enligt Kevins föräldrar kan detta innebära, om han tilldelas en ny assistent, att han väljer att helt avsluta sina studier, då Kevins nyvunna framtidshopp är tätt förbundet med den hjälp han har tagit emot av Sonny Karlsson.

Med anledning av detta har Kevins föräldrar vänt sig till Oskarshamns barn- och ungdomspsykiatri och Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, där två specialistläkare har utfärdat intyg vilka skärper vikten av att Kevin får behålla Sonny Karlsson som assistent under sin fortsatta skolgång.

Till att börja med skriver Anne-Berit Ekström, överläkare på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus regionhabilitering, att det ”är av största vikt att patienten får behålla sin nuvarande assistent nu när han börjar i gymnasiet då detta kan ha gynnsam effekt på hans muskelsjukdom och aktivitetsförmåga”.

Detta bland annat eftersom Kevin, till följd av Sonny Karlssons ”goda inflytande”, har fått ”en förbättrad muskelfunktion och aktivitetsförmåga”.

Vidare skriver Ann-Charlotte Duhan, specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri, att man ska läsa hennes intyg ”som en vädjan till att man försöker ordna på allra bäst för Kevin” och att skolledningen ”ska göra ett allvarligt försök att se om det skulle kunna vara möjligt för Kevin att få fortsätta med sin nuvarande assistent”.

Skälen som Ann-Charlotte Duhan åberopar är till exempel de att ”assistenten gör honom glad vilket också inneburit att Kevin varit engagerad och närvarande i skolan på ett sätt som man inte har sett tidigare”.

I ett möte med Oscarsgymnasiets skolledning fick Kevin och hans föräldrar beskedet att skolan inom loppet av två veckor skulle ta ställning till om Sonny Karlsson ska få följa med Kevin eller inte.