Läkarföreningen: ”Landstingen belönar inte trohet”

Oskarshamn Artikeln publicerades

Bättre samverkan, färre hyrläkare och mer investeringar i personalen. Det är några av de satsningar representanter från Vårdförbundet och Läkarföreningen menar behövs för en bättre primärvård.

Under söndagen bjöd Centerpartiet in till panelsamtal vid Fredrikbergs Herrgård. Några av de som medverkade var Pernilla Petersson från Vårdförbundet, Olle Hollertz från Läkarföreningen och Anders W Johnson, vice partiledare i Centerpartiet.

Förutom panelsamtal bjöds det på fika och underhållning.
Foto: Amelia Rydeberg
Förutom panelsamtal bjöds det på fika och underhållning.

Fokuset under samtalet var hur det ska kunna bli en bättre närvård i Kalmar län.

– Situationen är ansträngd på primärvården. Är det få distriktsläkare är det tuffare för sjuksköterskorna, säger Pernilla Petersson.

Möjligheten till att vidareutbilda sig till distriktssköterska är också något som är viktigt, berättar Marie Löfstrand, Vårdförbundet.

– Genom åren har vi sett att medelåldern ökar och man fyller inte på i den mån som det skulle behövas. Tänker man att man skulle bygga ut primärvården vill vi gärna ha en diskussion om varifrån den personalen ska komma, säger hon.

Även om det är bra att tillgänglighet diskuteras, får man inte glömma bort att samtidigt tänka på hur de resurser som finns idag används, menar Marie Löfstrand.

För att bygga upp en bättre primärvård behöver man se över varför det är fler hyrläkare än fast anställda läkare, förklarar Estrella Morán, Vårdförbundet.

– Sedan behövs det investeras mer i personalen och att de få uppskattning för sitt jobb, säger Marie Löfstrand.

Olle Hollertz från Läkarföreningen.
Foto: Amelia Rydeberg
Olle Hollertz från Läkarföreningen.

Samverkan är a och o i nära vård, betonar de.

– Där ser vi stora skillnader i länet på hur samverkan i vården ser ut. Där det inte funkar med samverkan mellan primärvård, kommuner och slutenvården blir det kommunens sjuksköterskor som blir lidande, säger Pernilla Petersson.

Marie Löfstrand fortsätter:

– Det patienten vinner är en kontinuerlig kontakt med läkaren. Det går inte att förebygga allt, men det rullar på ett annat sätt och man vet vem i teamet som göra vad. På sikt vinner man väldigt mycket på det både när det gäller tid och patientsäkerhet, säger hon.

Olle Hollertz håller med om att det behövs en kontinuerlig kontakt mellan läkare och patient. För att kunna uppnå det måste det bli fler fasta läkare, betonar han.

– För det första måste det finnas doktorer på plats. Det går inte med hyrläkare. Det är svårt att få bra kvalitet på vården om man inte har kontinuerligt, säger han.

Systemet med hyrläkare innebär att landstingen betalar otrohet, menar han.

Estrella Morán, Pernilla Petersson och Marie Löfstrand från Vårdförbundet.
Foto: Amelia Rydeberg
Estrella Morán, Pernilla Petersson och Marie Löfstrand från Vårdförbundet.

– De kommer och jobbar någon vecka med bra löner medan de som är fasta och trogna halkar efter lönemässigt. Landstingen belönar inte trohet. I något enstaka fall kan hyrläkare vara positivt om det är kris. Men det uppväger inte bristen på kontinuerligt.

På en del vårdcentraler har det inte funnits fasta läkare på flera år, berättar han. Det har lösts genom hyrläkare.

Hur tycker du det borde vara istället?

– Jag tycker att det ska vara fasta läkare, men idag finns de fasta läkarna i Sverige främst på sjukhusen. Hur man ska få ut dem, det finns inget system som gör att man kan kommendera ut läkare. Sedan kan man utbilda fler läkare men det är inte säkert att de börjar jobba i till exempel Högsby.

Bättre arbetsvillkor och höjda löner kan vara ett sätt att göra arbetsplatserna mer attraktiva, menar han. Det är faktorer som annars ofta göra att läkare inom landstinget börjar arbeta som hyrläkare.

”Det andra vi behöver göra är att göra det lättare för privata enheter att etablera sig.”

Han menar att den samverkan som Pernilla Petersson beskrev blir lidande på grund av hyrläkare.

– Läkarrollen förändras och läkaren blir ingen som delar patientens vårdgivning. De skriver sjukintyg sedan kommer det en ny läkare nästa vecka.

Precis som Olle Hollertz anser Anders W Johnson att hyrläkare är ett problem.

– Vi behöver fasa ut dem och samtidigt göra läkaryrket mer attraktivt. Det mest akuta nu är att lösa läkarbristen och se till att alla patienter får en fast vårdkontakt, säger Anders W Johnson.

Enligt Anders W Johnson finns det några saker som kan lösa, vad han kallar, krisen inom primärvården.

– För det första måste vi öppna upp dörren för andra läkare och inte bara allmänläkare. Det andra vi behöver göra är att göra det lättare för privata enheter att etablera sig, säger han.