Lång debatt om Hotell ett: ”Vi köper grisen i säcken”

Oskarshamn Artikeln publicerades

Efter en lång debatt och flera voteringar stod det klart att Oskarshamns kommun säger ja till ett nytt äldreboende i Hotell ett.

Frågan om det nya äldreboendet togs upp till beslut i kommunfullmäktige på måndagskvällen. Socialchef Anna Lindquist och fastighetschef Richard Bergquist inledde med att informera om behovet av nya boendeplatser i äldreomsorgen och det förslag till ombyggnad av Hotell ett som tagits fram.

Sedan följde en lång och bitvis hetsig debatt där framför allt Mathias J Karlsson (L) opponerade sig mot förslaget. Han var bland annat kritisk till den snabba beslutsprocessen och manade till eftertänksamhet.

– Om det ska bli bra måste det få ta tid, sa Mathias J Karlsson som även påpekade att det skulle bli billigare att bygga ett helt nytt äldreboende.

Ingemar Lennartsson (KD) konstaterade att socialnämnden inte varit involverad i beslutsprocessen.

– Vi har inte haft ärendet uppe för behandling i nämnden, det har gått över våra huvuden.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) höll med om att frågan behandlats snabbt. Samtidigt påpekade han att kommunstyrelsens arbetsutskott hanterat den vid fem tillfällen. Kommunstyrelsen har också haft ett extramöte för att behandla ärendet.

– Jag tycker att det är en unik chans att vi kan skapa ett nytt boende i centralt läge med en fantastisk miljö runt omkring. Vi gör det här tillsammans med vårt lokala näringsliv som vill vara med och utveckla Oskarshamn, sa Andreas Erlandsson.

Dan Bengtsson (SD) tyckte också att det hade gått väldigt fort. Han yrkade ändå på bifall till förslaget för Sverigedemokraternas räkning. Det gjorde även Moderaterna genom Lennart Hellström.

Tanken är att den första delen av det nya äldreboendet ska stå klar redan om ett år. Mathias J Karlsson befarade dock att det kan bli problem när hotellbyggnaden, som tidigare varit simhall, ska byggas om, med förseningar som följd.

– Jag tycker att vi köper grisen i säcken.

Liberalen fick mothugg från flera håll. Magnus Larsson (C) menade att frågan om byggnadens kulturvärden hanterades noggrant inför ombyggnaden från simhall till hotell. Han tyckte att Karlsson lade ut dimridåer.

Mathias J Karlsson såg också problem med att äldreboendet skulle behöva skärmas av, eftersom det är tänkt att bli ett demensboende. Något som fick Magnus Larsson att utbrista:

– Det är ingen Berlinmur vi ska bygga.

Enligt Mathias J Karlsson kommer det dock att krävas ett staket som blir en tydlig avgränsning.

– Ska det vara ett demensboende måste man se till att de inte vandrar ut och går ner i vattnet eller ut på gatan.

När fullmäktige gick till beslut krävdes först en votering för att slå fast om ärendet skulle avgöras direkt eller återremitteras. De som ville avgöra ärendet direkt vann med siffrorna 36–9. Sedan klubbades själva beslutet igenom.

Ytterligare två voteringar krävdes för att avgöra ett par tilläggsyrkanden. Det togs beslut om omedelbar justering, vilket innebär att beslutet börjar gälla omedelbart.