Lång och tuff budgetdebatt: ”Ni sticker huvudet i sanden”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Jan Johansson (SD) debatterade bland annat med Anton Sejnehed (S).
Foto: Jimmy Larsson
Jan Johansson (SD) debatterade bland annat med Anton Sejnehed (S).

På måndagskvällen tog kommunfullmäktige beslut om 2020 års driftbudget efter en lång och tuff debatt där partierna anklagades för att sticka huvudet i sanden, använda sig av låtsaspengar och lura sina väljare.

Inför budgetdebatten fick politikerna en dragning av de ekonomiska förutsättningarna. Det var dystra prognoser: Sverige går mot en svagare konjunktur, BNP-tillväxten beräknas falla och kommunens invånarantal väntas minska. Dessutom får kommunen räkna med mindre pengar i kostnadsutjämning och höjda arbetsgivaravgifter.

– Ingen av oss kan väl säga att vi har ett bra utgångsläge. Det är nu vi får hantera sviterna av förra årets riksdagsval med tillhörande regeringskris, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) i sitt inledningsanförande.

S och M valde att lägga fram ett budgetförslag som innehöll en post med ospecificerade besparingar på 19 miljoner kronor.

– Vi gör det för att vi inte har alla fakta på bordet ännu.

Även om mycket såg dystert ut pekade Andreas Erlandsson på att det också fanns glädjeämnen.

– Vi ser ett trendbrott vad det gäller befolkningsutvecklingen i vår kommun, vilket också påverkar skatteunderlaget för oss.

Han berättade att kommunens invånarantal har ökat med 102 personer i år. Ett annat glädjeämne är att det byggs fler bostäder än på många år.

– Blir vi 100 personer fler så ger det ungefär fem miljoner kronor.

Flera partier ifrågasatte det ”stora svarta hålet” i majoritetens budget.

– Det är ett stålbad som väntar för att reda ut det. Alternativt en skattehöjning, sa Mathias Karlsson (L).

Från majoriteten sade man sig inte ha några planer på att höja skatten.

– Flera kommuner planerar att höja skatten. Det är något som vi absolut vill undvika, sa Ingela Ottosson (M).

Både majoriteten och flera oppositionspartier gick till attack mot SD:s budgetförslag, där framför allt bildningsnämnden fick mindre pengar.

– Jag förundras över hur ni har mage att stå här och prata om att er budget skulle ge ett tryggare samhälle. Ni avlövar verksamheten totalt, sa Andreas Erlandsson.

– Ni säger att ni prioriterar skolan, vården och omsorgen. Det ni gör är att ni skär ner på skolan, vården och omsorgen, sa Mathias Karlsson.

Sverigedemokraterna hävdade att partiets budget innebar besparingar på administration och ledningsfunktioner, samtidigt som kärnverksamheten fick mer pengar.

När Magnus Larsson (C) frågade var SD skulle hämta de sex miljoner kronor som partiet ville minska bildningsnämndens budget med tappade Jan Johansson (SD) tålamodet.

– Vi vill dra ner på administrationen i olika förvaltningar, är det så svårt att fatta det?

Debatten innehöll en hel del hårda ord. Mathias Karlsson anklagade SD för att lura sina väljare och S och M för att ”sticka huvudet i sanden”.

Michael Erlandsson (SD) kontrade med att L och KD har ”låtsaspengar” i sin budget och S och M ”ett stort svart hål”.

Införandet av LOV, lagen om valfrihet, i hemtjänsten kom upp i debatten. Lena Fyhr (V) varnade för riskkapitalbolag, medan andra oppositionspartier tyckte att det gick för långsamt att införa LOV i kommunen och undrade om det någonsin kommer att ske.

– LOV skall införas, svarade Rolf Lindström (M) som uppgav att det arbetas väldigt hårt med frågan inom socialförvaltningen.

Enligt majoritetens budget ska kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna 400 miljoner kronor nästa år.

– 400 miljoner är väldigt mycket pengar, sa Ingemar Lennartsson (KD) som ville veta vad pengarna ska användas till.

Efter att även Mathias Karlsson krävt svar på den frågan gick Anton Sejnehed (S) och Andreas Erlandsson upp i talarstolen.

– Vi har stora investeringar framför oss, sa Anton Sejnehed som berättade att kommunen även måste ligga ute med pengar för hamnsaneringen.

– Det är inte så att vi i morgon går och lånar upp 400 miljoner, utan det här är en ram, att man max kan låna upp 400 miljoner om så krävs, sa Andreas Erlandsson.

Som väntat röstades S och M:s budget igenom. Ett yrkande från L, KD och C – som fick stöd av SD – om att upphandla kost- och städverksamheten samt införa LOV 2020 avslogs. Ett annat yrkande kom från SD, som föreslog att kommunen skulle uppvakta regeringen om att uppföra en forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft. Yrkandet, som fick stöd av L, avslogs.

Fakta

Driftbudget 2020

Budgetramar för avgiftsfinansierade verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter: 7 232 000 kronor

Tekniska nämnden: 23 330 000

Budgetramar för skattefinansierade verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter: 94 033 000 kronor

Tekniska nämnden, övrigt: 31 292 000

Tekniska nämnden, kost och service: 43 600 000

Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen: 38 145 000

Samhällsbyggnadsnämnden: 24 979 000

Bildningsnämnden: 661 123 000

Socialnämnden: 619 035 000

Valnämnden: 4 000

Kommunens övergripande finansiella mål: Resultat före finansnettot ska vara minst 0,50 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2020, minst 0,75 procent 2021 och minst 1,0 procent 2022.

Målet för skattefinansierade investeringar: Från och med 2019 ska självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna vara minst 70 procent. År 2020 ska investeringarna vara minst 80 procent, år 2021 ska investeringarna vara minst 90 procent och år 2022 ska kommunen vara självfinansierad.

Nyupplåning: Under 2020 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 400 miljoner kronor.

Visa mer...