Länsstyrelsen avslår överklaganden av bygge i Havslätt

Havslätt Artikeln publicerades
Fyra flerbostadshus ska byggas i Havslätt.
Foto: GBJ Bygg
Fyra flerbostadshus ska byggas i Havslätt.

Grannarna som överklagat bygget av de nya bostadsrätterna i Havslätt får inget gehör hos länsstyrelsen.

Flera fastighetsägare i området har överklagat bygglovet för fyra flerbostadshus med totalt 24 bostadsrätter på fastigheten Blyet 5.

En av personerna som överklagat anses inte vara klagoberättigad med tanke på att hans fastighet ligger cirka en kilometer från Blyet 5. Länsstyrelsen ser inte heller några andra skäl till att han skulle ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Därför avvisas överklagandet.

Flera andra fastighetsägare anses däremot ha rätt att överklaga. Men de lyckas inte övertyga länsstyrelsen om att bygglovet ska upphävas.

Att balkonger, förråd och plank placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter är en liten avvikelse och förenlig med detaljplanens syfte, enligt länsstyrelsen.

En fastighetsägare vars havsutsikt kommer att skymmas får inte heller gehör för sin klagan. Bortfallet av utsikt ses inte som en betydande olägenhet.

Byggnadernas och främst balkongernas placering kan medföra insyn i andra bostäder, men det ser länsstyrelsen som ”något man får tåla i detaljplanerat område”.

Länsstyrelsen har inte heller något att anmärka på byggnadernas utformning, bullervärden, brandskyddet, tillgängligheten för utryckningsfordon eller trafiksituationen. Värdeminskning av fastigheter och hinder på grund av eventuella avtals- och arrendefrågor omfattas inte av prövningen.

Samtliga överklaganden avslås. Beslutet är möjligt att överklaga.