Länsstyrelsen har granskat muddringen i hamnen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mudderverket Pinta lade till och lossade muddermassor i oceankajen fick länsstyrelsen att granska hur verksamheten gått till.
Foto: Eva Bergquist Andersson
Mudderverket Pinta lade till och lossade muddermassor i oceankajen fick länsstyrelsen att granska hur verksamheten gått till.

Länsstyrelsen har granskat saneringen efter att muddermassor lossats i oceankajen. det råder oenighet kring vad miljötillståndet tillåter.

Att lämna muddermassor i oceankajen betraktas av länsstyrelsen som att det är utanför anvisat område. Därmed skulle det ha rapporterats till länsstyrelsen. Kommunen menar i sin tur att det inte finns något i tillståndet som säger exakt var fartyget Pinta får lägga till och lossa sin last så länge som muddermassorna tas omhand enligt miljötillståndet. Det poängteras att samtliga brunnar var pluggade för att inget farligt avfall som tagits upp ur hamnen skulle sippra tillbaka ut i miljön. Enligt kommunens tolkning av tillståndet har det följts till punkt och prickar.

Länsstyrelsens granskning visar att verksamheten bedrivits miljömässigt rätt men att liknande ändringar i arbetssätt ska föranmälas till länsstyrelsen.

Hamnsanering bedrivs med en skopa då bottnen är så ojämn och full av stenblock.
Foto: Lotta Zaar
Hamnsanering bedrivs med en skopa då bottnen är så ojämn och full av stenblock.

I ett svar från entreprenören som sköter saneringen förvarnas det om ett annorlunda arbetssätt i delar av hamnen. Där bottnarna är rika på stenblock kommer en polygrab användas innan bottnen muddras med hjälp av en miljöskopa. Därmed hoppas man slippa någon mer bassning från länsstyrelsen