Lärare åtalas för att ha hotat mellanstadieelev

Oskarshamn Artikeln publicerades
En före detta lärare på en skola i Oskarshamn åtalas för att ha hotat en mellanstadieelev med en örfil i mars.
En före detta lärare på en skola i Oskarshamn åtalas för att ha hotat en mellanstadieelev med en örfil i mars.

En lärare på en skola i Oskarshamn åtalas för att ha hotat en mellanstadieelev med en örfil.

– Jag är förvånad över att händelsen polisanmälts. Vi har inget med saken att göra, säger skolans rektor.

Det har väckts åtal mot en lärarinna tidigare verksam på en skola i Oskarshamn, för olaga hot mot en mellanstadieelev.

Lärarinnan ska ha fällt ett yttrande med innebörden att hon skulle ge pojken en örfil. Nu yrkar eleven på skadestånd för den allvarliga rädsla för sin personliga säkerhet, som hotet givit upphov till hos pojken.

Lärarinnan har erkänt sig skyldig till brottet, och enligt skolans rektorer har skolan hanterat situationen i enlighet med dess rutiner för liknande ärenden. Lärarinnan har sedan dess lämnat sin tjänst, en omständighet som enligt rektorerna inte har något med anklagelserna mot lärarinnan att göra.

– Hon hade en tidsbegränsad tjänst. Och det är ju så som det är, folk kommer och går, säger skolans rektor.

Rektorerna säger sig vara förvånade över att det mot eleven riktade hotet har mynnat ut i en polisanmälan. Detta eftersom samtal förts med alla berörda parter på skolan, och lärarinnan ”bett eleven om ursäkt”.

– Det är en offentlig handling, eftersom du har fått reda på det. Vi har absolut vidtagit åtgärder, men vi är överraskade över att en anmälan har gjorts. Vi har inget med det att göra. Situationen har retts ut, och något liknande kommer inte att inträffa igen, säger skolans rektor.

Rektorn tillägger att situationen kan ha utstått till följd av händelser på skolan som föranlett ett stresspåslag hos lärarinnan.

– Men det är förstås ingen ursäkt, säger skolans rektor.