Lärarfacken varnar för allvarliga konsekvenser

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Helen Edvall

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet slår i ett gemensamt yrkande till kommunen larm om konsekvenserna om bildningsnämndens omfattande underskott ska sparas in.

År 2017 gick bildningsnämnden med ett underskott på 13,4 miljoner. Samtidigt pekar prognoserna för 2018 på ett underskott om 14,6 miljoner om inga besparingar görs.

Lärarfackens mardrömsscenario är att politiken kräver en budget i balans 2018 samtidigt som föregående års underskott ska betalas tillbaka. Det skulle innebära att 28 miljoner ska sparas.

För att inte lärarnas och barnens arbetsmiljö ska bli sämre och med försämrade skolresultat som följd har Lärarförbundet lagt fram två yrkande angående bildningsnämndens budget för 2018,

För det första yrkas det på att underskottet för 2017 inte belastar 2018 års budget.

För det andra yrkas det på att budgeten utökas med 14,6 miljoner. Två yrkande som skulle ge bildningsnämnden ett tillskott på totalt 28 miljoner kronor. Motiveringen att utan tillskottet riskerar verksamheten en kraftigt försämrad kvalitet med elever som får sämre betyg och sämre möjligheter till vidare utbildning eller att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Facket hänvisar också till arbetsmiljöverkets definition av ohälsosam belastning. "Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga. Arbetsgivaren ska se till att detta inte sker"

Kraven är riktade till kommunstyrelsen men det är Magnus Larsson (C) som är ordförande och högst ansvarig för att resultatenheten bildningsnämnden klarar sin budget.

– Jag har full förståelse för att det finns en oro. Jag har svårt att se att vi ska kunna gå till fullmäktige och begära mer pengar. Det finns inte mer pengar som ligger och skvalpar i nåt hörn.

Men något mardrömsscenario där nämnden ska hitta besparingar om 28 miljoner tror han inte på.

– Efter bokslut 2016 fick vi kompensation av fullmäktige. Nu har vi en liknande situation. Kommunen har gjort ett bra resultat och jag tror inte vi måste bära med oss 2017 års underskott, säger Larsson.

Sedan var sju miljoner av 2017 års underskott engångskostnader. 6,4 miljoner i underfinansierad budget tillsammans med ökade kostnader 2018 pekar mot ett underskott strax under 15 miljoner.

– Ekonomerna flaggar för att det saknas omkring åtta miljoner utöver underskottet på 6,4 miljoner, säger Magnus Larsson.

Hela verksamheten som omfattar 634 miljoner kronor och har totalt omkring 1 100 anställda ska genomlysas i jakten på besparing,

– Givetvis kommer det bli personalneddragningar. Säger jag något annat skulle jag ljuga då 90 procent av vår budget går till löner.

Sedan har skolvärlden totalt 138 elever färre än när flyktingtillströmningen var som värst. Ett tapp som minskar intäkterna.

En utredning ska läggas fram till april månads nämndsmöte. Då ska det finnas underlag för budgetåtgärder till hösten.

– Är bara inför hösten vi kan göra något. För det är viktigt att behålla kvaliteten under läsåret, säger Magnus Larsson. Det är viktigt att poängtera att vi inte har beslutat om några besparingar.