Lena Granath (V): ”Viktigt att vi förnyar oss inom partiet”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lena Granath, gruppledare i Vänsterpartiet.
Lena Granath, gruppledare i Vänsterpartiet.

– Det är tråkigt att Matti som har en lång historia i partiet lämnar oss, säger Vänsterpartiets gruppledare Lena Granath som samtidigt menar att det behövs förnyelse inom V.

Lena Granath känner till att Matti Wahlström är missnöjd över att inte ha blivit nominerad till uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

– Samtidigt är det viktigt att vi förnyar oss inom partiet. Fler människor behöver ta plats och ta ansvar.

Matti Wahlström tycker inte att det blir någon föryngring i samhällsbyggnadsnämnden när den nya ledamoten, Claes Zachrisson, bara är några år yngre än honom?

– Vi har inte bara pratat om föryngring utan vi har pratat om förnyelse, säger Lena Granath.

Hon menar att det handlar om en utveckling av partiet på flera olika sätt.

– I ungefär två års tid har vi pratat om hur vi ska engagera fler och locka till oss nya medlemmar.

Kritiken mot partiets valberedning kommenterar Granath med att det fattades beslut på ett medlemsmöte om att styrelsen skulle utgöra valberedning.

– Vi följer alla de regler, riktlinjer och stadgar som partiet gett oss.

Att två av Granaths familjemedlemmar – hennes mamma Agneta Aldorsson och mammans make Vidar Aldorsson – nominerats till uppdrag ser hon inga problem med.

– Vi måste komma ihåg att det var en absolut övervägande majoritet på medlemsmötet som röstade fram kandidaterna, säger Lena Granath och tillägger:

– Jag tycker att det är tråkigt att Matti väljer att ta upp sådant.

När det gäller avtackning av politiker säger Lena Granath att styrelsen har fattat beslut om att det ska ske längre fram.

– När alla valen är fastställda av fullmäktige och kommunstyrelsen kommer vi att ha en avtackning av de medlemmar som inte ska arbeta kvar i styrelser och nämnder.