Livsmedelsföretag är sugna på flytt till flygplatsen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Förutom en holländsk tomatodling vill två svenska livsmedelsindustrier till Oskarshamn.
Foto:Gardener's Pride
Förutom en holländsk tomatodling vill två svenska livsmedelsindustrier till Oskarshamn.

Samtidigt som lokala flygklubbar förbereder sig på att ta över driften av Oskarshamns flygplats så är tre livsmedelsindustrier intresserade av att starta verksamhet på området.

Förutom den holländska tomatodling som tidningen redan skrivit om så är det två svenska livsmedelsindustrier med verksamhet på annan ort som visat intresse för Oskarshamn och flygplatsen.

– De har bett att få vara anonyma, säger Bengt Karlsson som är rektor på Nova.

Runt sommaren 2017 var representanter från ett av företagen i Oskarshamn och besökte då även flygplatsen.

– Den andra livsmedelsindustrin har vi haft överläggningar med, men de har inte varit ute på flygfältet.

Bengt Karlsson är fåordig om industriernas intensioner.

– Det är lite mer långsiktiga planer än i fallet med tomatodlingen. Det handlar inte om att flytta hit all verksamhet utan om en avknoppning i så fall. De har sett att det finns förutsättningar i Oskarshamn och tycker att flygplatsen har ett bra läge, men det måste inte vara där. Flygplatsen har en bra yta och bra logistik, men de fördelarna kan vi skapa på andra ställen i kommunen också.

Det holländska företaget Garden Pride har ännu inte gett något besked om sin svenska satsning.

– Vad vi vet är platsvalet inte klart, säger Bengt Karlsson. Vi kommer att ta kontakt med holländarna och de svenska intressenterna under våren för att stämma av läget.

Från början var Garden Pride intresserade av fyra olika orter i Sverige. Sedan stod valet mellan Oskarshamn och Oxelösund. En fördel för Oxelösund var att stålverket SSAB kunde förse tomatodlingen med både spillvärme och koldioxid. Men svag respons från SSAB gör att Oskarshamn har en fördel, enligt Håkan Sandin på SLU som hjälpt Garden Pride.

– Efter Oskarshamn har de även varit i Bjuv så dialogen fortsätter. De är intresserade av att etablera sig i Sverige men har just köpt en grannanläggning i Holland.

Medan flygplatsen lockar företag från andra orter så planerar de lokala flygklubbarna för hur verksamheten ska drivas i framtiden. Men innan politikerna har spikat de nya ägardirektiven för UTAB, som sköter flygplatsen, så är det svårt för klubbarna att besluta något.

– Om vi klubbar tar över en del av skötseln så finns det en del praktikaliteter att lösa mellan föreningarna, säger Ulf Håkansson från Oskarshamns flygklubb.

Frågor som behöver lösas mellan UTAB och föreningarna är arrendeavtalets pris och längd, utrustning och maskiner för skötsel av flygplatsen.

Fakta

Flygplatsen

Flygplatsen ägs och drivs av Oskarshamns Utvecklings AB, UTAB. Förändringar som rör flygplatsen sker via ägardirektiv från kommunen. Det är ett nytt sådant direktiv som den politiska majoriteten nyligen har aviserat. Detta ska upp i kommunstyrelse och fullmäktige innan UTAB kan agera.

Sedan den reguljära flygtrafiken upphörde har flera saker gjorts för att sänka flygplatsens kostnader. Bränsledepån är stängd, utrustning har sålts av, belysningen är släckt och värmen är satt på mininivå. En deltidsanställd sköter tillsyn och kontakten med Luftfartsverket.

Visa mer...