LRF Misterhult vill ha skottpengar på vildsvin

Figeholm Artikeln publicerades
Vildsvinen ställer till med stora problem för jordbruket. Ett förslag för att minska stammen är att införa skottpeng på 2000 kronor på varje vildsvin.
Foto: ERLAND VINBERG
Vildsvinen ställer till med stora problem för jordbruket. Ett förslag för att minska stammen är att införa skottpeng på 2000 kronor på varje vildsvin.

Vildsvinen ställer till med enorma problem för lantbruket. Trots kameror och stängslade åkrar är det svårt att stoppa deras framfart. Skottpengar på vildsvin är ett av förslagen för att få bukt med situationen.

Bo Munter driver tillsammans med sin fru Mette en av de få mjölkgårdar som finns kvar i Misterhultsbygden, Skurö gård. De drabbas hårt av vildsvinens framfart.

Misterhults LRF-avdelning har skrivit en motion om vildsvinsproblemen i skogs- och mellanbygder och tar upp ett avgörande beslut. 1980 rev riksdagen upp ett beslut om att vildsvin sågs som oönskade och beslutade att de istället skulle ses som en naturlig del av den svenska faunan. Sedan dess har stammen ökat från ett hundratal till att den idag uppskattas till mellan 200 000 och 300 000 djur.

De skriver i motionen att när vildsvinsstammen tillåts öka till aldrig förr skådat antal har problemen inom jordbruket accelererat och är nu utom kontroll.

Att vildsvinen bökar upp åkrarna har lett till att jordbrukarna inte kan följa växtföljden med tre år vall och ett år insådd. Istället får de plöja och så om de vallar som är mest förstörda.

Ofta får lantbrukare rådet att stängsla in åkrarna med el för att hålla vildsvinen borta.

– I skogslandskapet som vi har här är det ingen lösning. Vi odlar på 60 hektar och vi har 60 åkrar. Det går inte att stängsla in alla, säger Bo Munter.

Skogsbruket påverkar också av vildsvinens framfart och trafikolyckorna med vildsvin har ökat med nästan 150 procent sedan 2010.

Idag är det inte så många jägare som är intresserade av att skjuta vildsvin nattetid samtidigt som antalet jägare minskar.

Därför kräver Misterhults LRF-avdelning att all utfodring ska stoppas och att det införs en skottpeng på förslagsvis 2 000 kronor på varje vildsvin för att öka avskjutningen. De vill också att LRF ska jobba för att näringsidkare som drabbas ekonomiskt av vildsvinens framfart ska kompenseras.