M och S ställer sig bakom nedläggning av äldreboenden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Rolf Lindström (M).
Foto: Daniel Diaz
Rolf Lindström (M).

Även den politiska majoriteten med M och S vill lägga ner Charlottagården, Ängsbacken och Zafiren.

I ett pressmeddelande som skickades ut på onsdagseftermiddagen meddelar Moderaterna och Socialdemokraterna att de förespråkar en avveckling av Zafiren i Kristineberg samt Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult.

– Det känns givetvis inte bra att komma fram till ett beslut som leder till nedläggning av fungerande enheter. Men med tanke på nämndens effektiviseringskrav om totalt 30 miljoner fram till 2021 finns ingen annan lösning än att effektivisera våra äldreboendelösningar, säger socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Tanken är att boendena ska läggas ner under hösten 2020. De boende kommer att erbjudas plats på Hantverksgatan 17 och Solbacka inne i Oskarshamn. Förslaget innebär ingen uppsägning av personal.

Samtidigt vill M och S stärka de kvarvarande mindre boendena i kommunen.

”Socialförvaltningen kommer därför att få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en framtida utbyggnad av de särskilda boendena i Påskallavik, Bockara och Figeholm. Socialnämnden kommer ta beslut om detta vid det extra nämndssammanträdet onsdagen den 9 oktober”, skriver de båda partierna.

Det ska också föras en dialog om hur de lokaler som blir tillgängliga i Misterhult kan användas.

”Detta för att möta det stora engagemang och intresse som finns för att bo kvar på orten. Av denna anledning är Moderaterna och Socialdemokraterna beredda att utveckla boendemöjligheter och andra verksamheter som stärker Misterhultsbygden. Vi kommer även att värna om träffpunktens fortsatta verksamhet i Misterhult.”