Majoriteten vill investera för 110 miljoner

Oskarshamn Artikeln publicerades
Majoritetens investeringsplaner presenterades av Lena Granath, Ingmarie Söderblom, Tommy Skoog och Andreas Erlandsson.
Majoritetens investeringsplaner presenterades av Lena Granath, Ingmarie Söderblom, Tommy Skoog och Andreas Erlandsson.

Majoritetens investeringsbudget innehåller inga stora överraskningar. Förutom barn och äldre satsas det exempelvis på cykelbanor, belysning och utegym. Politikerna ska också försöka hitta nya parkeringsplatser i centrum.

Majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet valde att presentera sin investerings- och exploateringsbudget för 2019 i Stadsparken. Partiernas företrädare säger att de gärna vill fortsätta sitt samarbete även efter valet i höst och deras investeringar är också publikfriande.

Vallhallaskolan ska få större matsal och en till paviljong för att få plats med alla elever.

– Det är viktigt att eleverna kan få äta i lugn och ro, säger Ingmarie Söderblom (MP).

Rödsleskolan ska få nya utrymmen för sin expedition och elevhälsa.

Majoritetens förslag innehåller också en del förändringar mot vad nämnderna har önskat. Ofta är det att investeringar skjuts på framtiden, som ventilationen på Oscarsgymnasiet som skjuts fram till 2020. Men förskolornas önskemål om 150 000 kronor till belysning är till exempel helt borttaget.

Samtidigt finns en särskild satsning på belysning för en miljon kronor. Det ska bli mer ljus på fasader, lekplatser, träd och konstverk. Urvalet föreslås kommunstyrelsen få göra.

– Mer belysning gör kommunen attraktiv och ökar också tryggheten, säger Lena Granath (V).

Det är fortsatt brist på särskilda boenden för äldre och där är investeringen att fortsätta med ombyggnationen av Solbacka. För det avsätts 25 miljoner kronor per år till och med 2021. När Solbacka är färdigt ska de ge närmare 40 nya platser i särskilt boende.

Satsningen på gång- och cykelvägar beskrivs som "historisk". Där finns 3 miljoner kronor avsatt under 2019, därefter 2 miljoner per år fram till 2022.

– Det ska bli bättre cykelvägar i Kristdala och Påskallavik också, säger Tommy Skoog (C) med förbehållet att kommunen måste komma överens med Trafikverket också.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) lyfter gärna fram investeringsobjektet Lilla torget som ska bli mer attraktivt för en miljon kronor.

– Torget ska bli ett vardagsrum för våra invånare och besökare. Det kommer att bli färre parkeringsplatser där och det gäller att ersätta dem.

– När centrum förtätas genom att det byggs kommer det också att behöva skapas andra parkeringsplatser, säger Ingmarie Söderblom. Handlarna har starkt markerat att vi behöver titta på det här.

En halv miljon finns avsatt för att hitta ytor för de nya p-platserna.

Vid Arenan kommer det att bli nya löparbanor för 3 miljoner kronor. Läktaren vid idrottsparkeringen ska byggas till och kommunen satsar på fler utegym i anslutning till motionsspår.

Utegym byggs i Påskallavik, Kristdala och Fårbo/Figeholm. Mer pengar till belysning i spåren kommer dock först 2021.

Investerings- och exploateringsförslagen ska närmast behandlas av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige. Sedan återstår höstens val som visar om majoritetens satsningar blir av.

Fakta

Majoritetens investeringar

Fastigheter vård och omsorg 27,5 miljoner kronor

Fastigheter skolor och förskolor 13,5 miljoner

Fastighetsunderhåll 8,3 miljoner

IT-investeringar 14,4 miljoner En del av pengarna går till datorer åt 800 skolanställda. 100 medarbetare i förskola och fritidshem får chromebooks.

Tillväxt- och näringslivskontoret 9 miljoner

Norra Strandgatan ska byggas om för 5 miljoner när det är klart med byggnation av lägenheter i norra delen av Inre hamnen.

Bildningsförvaltningen 4,8 miljoner

Gatuombyggnader 3 miljoner

Gång- och cykelvägar 3 miljoner

Visa mer...