Man döms för olagligt fiske

Oskarshamn Artikeln publicerades

En 55-åring döms för brott mot fiskelagen. Då det tagit mer än två år från att brottet begicks till dom sänks straffet.

Det var i december 2016 som kustbevakningen fann mannens ålbottengarn utlagda, utan öppning om 60 millimeter som lagen kräver. Mannen menar att de var stängda för att säl inte skulle komma åt fisken, inte ålen, som han var ute efter. Vid tiden är heller inte ålen aktiv och kunde bli fångad i ryssjorna menar 55-åringen

Lagen tillåter inga undantag, om man saknar fisketillstånd, oavsett säsong och därmed har mannen gjort sig skyldig till brott mot fiskerilagen.

Brottet motsvarar 40 dgsböter men då processen dragit ut på tiden sänks straffet till 30 dagsböter. Dagsbotens värde bestäms till 70 kronor. Fiskeredskapen som användes förverkas.