Många beslut måste tas innan en curlinghall kan bli verklighet

Oskarshamn Artikeln publicerades
I Växjö går det att hitta en riktig curlinghall.
I Växjö går det att hitta en riktig curlinghall.

Oskarshamns curling club vill att kommunen anlägger en curlinghall i anslutning tili ishallen. Jysks gamla lokaler hoppas föreningen på. Kommunen har nu lämnat ett första svar.

Curlingklubben har funnits i 15 års tid och håller numera till i ishallen där de spelar ett par timmar om söndagarna om det inte krockar med annan verksamhet.

Med en curlinghall skulle Oskarshamn bli en föregångare i länet menar föreningen då det inte finns någon hall i länet. Intresset för sporten är stor och den kan spelas av ung som gammal. Den lämpar sig även för funktionshindrade.

Oskarshamns kommun kan varken svara ja eller nej på frågan om att bygga en curlinghall. Anledningen är att kommunen först 2018 köpte Jysk-fastigheten då butikskedjan valde att flytta till handelsområdet Snickeriet. Fastigheten ses som strategiskt viktig för en utveckling av Arenaområdet men är än så länge bara planlagd för kontor eller handel. I ett första läge måste det tas beslut om att beställa en ny detaljplan som tillåter idrottsändamål.

Sedan ska det utredas vilka behov och vilka verksamheter som ska finnas på Arena Oskarshamn. Vid en sån utredning tas curlingklubbens önskemål med i beräkningarna. Så en curlinghall ligger en bra bit fram i tiden, om den ens blir verklighet.