Många ville veta mer om avveckling av asylboenden

Oskarshamn ,
Anna Stålgren och Inger Hermansson från Migrationsverket i Högsby informerade och svarade på frågor om avvecklingen av asylboenden.
Foto:

Torsdagskvällens dialogmöte med Migrationsverket och kommunen lockade fler deltagare än väntat.

Lilla Atriumsalen på Forum fylldes främst av representanter från de föreningar och organisationer som engagerat sig i flyktingfrågan.

– 60 personer var anmälda men fler har kommit, sa kommundirektör Rolf Persson som uppskattade deltagarantalet till 70–80 personer.

Anna Stålgren och Inger Hermansson från Migrationsverkets enhet i Högsby informerade om vad som gäller när asylboendena i Oskarshamns kommun avvecklas.

I dagsläget bor 294 personer på Svenska semesterhems boende i Oskarshamn och 86 personer finns på boendet i Stolpen utanför Fårbo. Senast den 17 mars ska de båda boendena vara avvecklade, enligt Migrationsverkets plan. Heros boende i Figeholm har redan stängts.

När mötesdeltagarna fick ställa frågor till Migrationsverket blev det tydligt att många beslut tas på högre ort.

– Vi i Högsby får rätta oss efter de beslut som kommer.

Oskarshamns kommun har inte heller så stora möjligheter att påverka. Kommunen för dock diskussioner med Migrationsverkets enhet i Umeå om att de flyktingar som fått uppehållstillstånd inte ska behöva flytta från kommunen.

– Vårt stora bekymmer är bostadsbristen, sa resurssamordnaren Pia Malmberg-Kronvall.

För att få fram bostäder till flyktingarna har kommunen startat ett projekt där man bland annat ska anordna en privatuthyrarskola.