Många ville veta mer om avveckling av asylboenden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anna Stålgren och Inger Hermansson från Migrationsverket i Högsby informerade och svarade på frågor om avvecklingen av asylboenden.
Foto:Per Hammenvik
Anna Stålgren och Inger Hermansson från Migrationsverket i Högsby informerade och svarade på frågor om avvecklingen av asylboenden.

Torsdagskvällens dialogmöte med Migrationsverket och kommunen lockade fler deltagare än väntat.

Lilla Atriumsalen på Forum fylldes främst av representanter från de föreningar och organisationer som engagerat sig i flyktingfrågan.

– 60 personer var anmälda men fler har kommit, sa kommundirektör Rolf Persson som uppskattade deltagarantalet till 70–80 personer.

Anna Stålgren och Inger Hermansson från Migrationsverkets enhet i Högsby informerade om vad som gäller när asylboendena i Oskarshamns kommun avvecklas.

I dagsläget bor 294 personer på Svenska semesterhems boende i Oskarshamn och 86 personer finns på boendet i Stolpen utanför Fårbo. Senast den 17 mars ska de båda boendena vara avvecklade, enligt Migrationsverkets plan. Heros boende i Figeholm har redan stängts.

När mötesdeltagarna fick ställa frågor till Migrationsverket blev det tydligt att många beslut tas på högre ort.

– Vi i Högsby får rätta oss efter de beslut som kommer.

Oskarshamns kommun har inte heller så stora möjligheter att påverka. Kommunen för dock diskussioner med Migrationsverkets enhet i Umeå om att de flyktingar som fått uppehållstillstånd inte ska behöva flytta från kommunen.

– Vårt stora bekymmer är bostadsbristen, sa resurssamordnaren Pia Malmberg-Kronvall.

För att få fram bostäder till flyktingarna har kommunen startat ett projekt där man bland annat ska anordna en privatuthyrarskola.