Mark- och miljö domstolen avslår överklagande

Oskarshamns kommun Artikeln publicerades

Mark- och miljödomstolen avslår ett överklagande av en man som överklagat ett beslut om strandskydd.

Mannen hade ansökt om strandskyddsdispens för att anlägga en väg fram till sin fastighet och för att bygga ett bostadshus. Men Länsstyrelsen ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att bevilja dispens för strandskyddet. Mannen har senare överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har i sin tur beslutat att avslå överklagandet.