Med bilden på vänthallen som bevis vill kommunen få bort Jojjes kök

Oskarshamn Artikeln publicerades
Den här bilden menar kommunen är från tiden innan Jojjes kök. Därmed är det klart att kontraktet ska gälla hyra av lokal, inte arrende av mark, menar kommunen.
Den här bilden menar kommunen är från tiden innan Jojjes kök. Därmed är det klart att kontraktet ska gälla hyra av lokal, inte arrende av mark, menar kommunen.

Med bland annat en bygglovsansökan från 2007 där Mustafa Türkkan vill bygga om en vänthall till grillkiosk och bild på den forna vänthallen vill kommunen övertyga tingsrätten att avhysa honom och kunna riva Jojjes kök.

Den 20 november lämnade Oskarshamns kommun in en ansökan om avhysning av Türkkan från fastigheten. Den delgavs en vecka senare. I ansökan anges att hyresgästen fått god tid på sig att lämna fastigheten. Bland annat har han fått två månaders uppskov efter ett utslag från hyresnämnden.

Türkkan har svarat genom sitt ombud David Magnusson på Kalmar advokatbyrå den 21 december. Där bestrids avhysningen. Främsta argumentet är att Türkkan inte hyrt något hus utan ett stycke mark. Därför borde avtalet gälla arrende och inte hyra av hus. Därmed skulle inte den uppsägning som gjorts vara giltig.

Ett annat huvudspår är att fel adress angivits på uppsägningen och är därmed inte giltig.

Dessutom menas att gatuköket är Türkkans levebröd och utan den skulle han bli arbetslös. Kommunen har inte visat vilken alternativ användning av arrendet som planeras och hindras av gatuköket och därmed ska det inte finnas skäl till avhysning.

Dessa argument svarar kommunens juridiska ombud Gunilla von Beetzen från Landahl advokatbyrå på den 9 januari.

Kommunen hävdar att Türkkan varit väl medveten om vilken lokal som avses då han inte hyr någon annan lokal av kommunen. Dessutom har han själv tagit ärendet vidare till hyresnämnd dels angående medling och dels om yttrande om ersättningslokal. Det påpekas att argumentet om arrende kom först efter att hyresnämnden satt uppsägningsdatum till den 30 oktober 2018 och godkänt gamla resecentrum som ersättningslokal.

Att Türkkan inte ska ha hyrt ett hus, utan endast arrenderat ett stycke mark försöker kommunen motbevisa med en bild på fastigheten innan den gjordes om till gatukök och en bygglovshandling från maj 2007. I den står att Türkkan vill bygga om vänthallen till en grillkiosk. I handlingen finns också ritningar på hur vänthallen ska byggas om.

Nästa steg är ett möte med en domare i tingsrätt. Kan parterna inte enas där väntar en rättsprocess.

Båda parter har krävt att motparten får betala samtliga rättegångskostnader.