Med nya regler är gravt synnedsatta Ulrika rädd för att inte kunna ta sig fram längre

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ledstråk fria från bilar, varor och skyltar befarar Ulrika Wågerud är ett minne blott om de lokala ordningsföreskrifterna ändras.
Ledstråk fria från bilar, varor och skyltar befarar Ulrika Wågerud är ett minne blott om de lokala ordningsföreskrifterna ändras.

Förslaget att handlare ska få ställa ut gatupratare och varor utanför butikerna faller inte i god jord hos rådet för funktionsnedsatta. Gravt synnedsatta Ulrika Wågerud märker redan nu att systemet med ledstråk inte fungerar och befarar att det nya förslaget gör det ännu svårare att tas sig fram.

Det är en ändring av den lokala ordningsföreskrifterna som hittills fått sitt godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott som gör medlemmar i rådet upprört. Enligt nuvarande regelverk är all placering av varor eller liknande ute på gång- eller cykelbanor helt förbjudet. Ändringen är att där det finns taktila plattor, så kallade ledstråk, ska det intill husväggarna få ställas varor, skyltar och utsmyckning.

– Men kunskapen om ledstråk är så låg. Vi ser redan nu att det inte fungerar, säger Ulrika Wågerud.

Som exempel tar hon butiker inne på Flanaden som ställer gatupratare på stråken och bilar på Hamngatan som parkerar där.

– Som gravt synnedsatt kan det vara förödande att komma bort från stråken. Då vet du inte var du är längre, säger hon.

Motiveringen är att stadens verksamheter ska kunna göra stadskärnan till en levande och trivsam stadskärna. Något som är avgörande för kommunens attraktion och möjlighet för tillväxt.

– Det talas om att handeln behöver det för att göra staden levande. Är Oskarshamn så fattigt, undrar Bo Malm.

Förslaget säger att från husväggen ut maximalt 150 centimeter får varor, skyltar och utsmyckning placeras. Är det kortare avstånd till ledstråket minskas ytan som butiken får använda.

– Reglerna är klara men vem ska efterleva dem? Polisen får vi till svars men jag har svårt att se att polisen har tid att kontrollera detta mer än någon gång per år, säger Bo Malm.

Ska förslaget bli verklighet kräver rådet för funktionsnedsatta att kommunen tar ansvaret för tillsynen.

Förslaget om ny ordningsstadga ska behandlas av kommunstyrelsen den 18 december.

”Bilar parkerar mitt på stråket”

Föreläsning för ökad förståelse