Mer aktivitet vid Inre hamnen i framtiden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Erik Hjertqvist är kommunens projektledare för Inre hamnen.
Foto: Roger Carlsson
Erik Hjertqvist är kommunens projektledare för Inre hamnen.

Erik Hjertqvist, projektledare för Inre hamnen, är trygg i att det ska gå att kombinera de tunga transporterna med den nya stadsdelen.

Det aktivitetsområde för barn som nämns i åkeriernas analys är Hamnparken norr om Norra Strandgatan som invigdes förra sommaren. Den är en liten del i det mångåriga stadsbyggnadsprojektet Inre hamnen som just nu pågår.

Inom samma projekt planerar kommunen bland annat att anlägga ett aktivitetstorg med inslag av olika idrottsplaner och aktivitetsytor söder om Norra Strandgatan. Längs med norra kajen ska det bli en form av strandpromenad och längst österut mot Kustbevakningen ska kommunen anlägga fler husbilsparkeringar. Dessutom håller det på att byggas nya bostäder väster om Hamnparken. Och fler ska det bli.

Så aktiviteterna kring Norra Strandgatan lär alltså inte minska i framtiden, snarare tvärtom.

Erik Hjertqvist är kommunens projektledare för planeringen av Inre hamnen och är trygg i att det ska gå att kombinera de tunga transporterna med den nya stadsdelen.

– Vi kommer framförallt jobba med fysiska avgränsningar, alltså fysiska hinder. Däribland kommer det att finnas ett högst stängsel längs med hela kajområdet. Vi kommer också samla alla övergångar för fotgängare och cyklister till en plats och göra ett ordentligt övergångsställe.

Med trafikljus?

– Det tror vi inte.

Däremot berättar Hjertqvist att man kommer anpassa hastigheten efter principen ”Rätt fart i staden”. Hela Norra Strandgatan kommer dessutom flyttas ett antal meter söderut för att få längre avstånd till kommande bostadsbebyggelse och minimera eventuella bullerolägenheter.

Några parkeringar är i dagsläget inte planerade till norr om Norra Strandgatan.

– Men parkeringsbiten har vi inte riktigt tittat på än.