Miljö och klimat tas upp på vänortsmöte

Oskarshamn Artikeln publicerades
Rolf Persson, kommundirektör.
Rolf Persson, kommundirektör.

Vad är syftet och målet med Oskarshamns kommuns deltagande på vänortsmötet i Middelfart i Danmark? Den frågan har nu fått sitt svar.

I somras hade oppositionen svårt att enas om en representant till vänortsmötet i Middelfart, som äger rum den 27–29 september. Till slut kunde dock Gudrun Gustafsson (M) väljas som oppositionspartiernas representant. Majoritetspartierna kommer att representeras av Magnus Larsson (C). Ytterligare fyra deltagare från kommunen, varav två ungdomar i åldern 16–18 år, ska utses av kommundirektör Rolf Persson.

Inför kommunstyrelsens möte i veckan hade kommundirektören fått i uppdrag att redovisa syfte och mål med deltagandet på vänortsmötet.

”Inledningsvis kan konstateras att det nordiska vänortsutbytet har pågått i många år. Den gemensamma nämnaren är dels att de fyra kommunerna är kustkommuner, dels att språket är skandinaviska, vilket underlättar kommunikationen för det mesta”, skriver Rolf Persson och marknadschefen Ted Lindqvist i ett tjänsteutlåtande.

Utbytet har utvärderats vid flera tillfällen, framför allt 2003 när en avsiktsförklaring beslutades. De fyra vänortskommunerna kom då överens om att utbytet skulle fortsätta, men att det skulle förnyas. Även 2011 och 2014 har formerna för utbytet diskuterats.

Enligt Rolf Persson och Ted Lindqvist ligger det kommande vänortsmötet, vars tema är "unga och klimatet" helt i linje med den överenskommelse som gäller mellan vänorterna.

”Att sedan Middelfart – den gröna kommunen är en föregångskommun på miljö, klimat och energiområdet (besparing/effektivisering) gör mötet än mer intressant.”

Klimat- och energifrågor kommer att tas upp på olika sätt under mötet, som bland annat gästas av den danske energi-, försörjnings- och klimatministern Lars-Christian Lillieholt. Middelfart har dessutom genomfört en stadsomvandling, vilket anses vara av stort intresse för Oskarshamns kommun.

Ett annat ämne som ska diskuteras är ungdomar och miljö.

”Utifrån det temat får det anses att Oskarshamns kommun kan tillföra en hel del genom det målmedvetna arbete som bedrivits i många år inom ramen för det ungdomspolitiska arbetet där ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) används.”

Sammantaget är syftet med kommunens medverkan i vänortsmötet att leva upp till tidigare ingångna överenskommelser om framtida nordiskt vänortsutbyte.

”Målet för kommunens deltagande är att aktivt delta och bidra med input i det nordiska erfarenhetsutbytet inom mötestemat miljö, klimat och ungdomsfrågor.”