Miljöpris delades ut till forskare och förening

Kalmar län Artikeln publicerades
Makassar Highway bogserades till Oskarshamn efter grundstötningen.
Makassar Highway bogserades till Oskarshamn efter grundstötningen.

Äspö miljöforskningsstiftelses miljöpris gick i år till Huvududdens samfällighetsförening och forskaren Elias Broman.

Huvududdens samfällighetsförenings medlemmar gjorde en heroisk insats när fartyget Makassar Highway gick på grund  den 23 juli och läckte ut olja i Tjusts skärgård. Tack vare deras frivilliga insatser kunde räddningstjänsten fokusera på att sanera andra förorenade områden, vilket gjorde att det blev en snabbare och mer effektiv saneringsinsats.

Elias Broman är forskare i ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Genom sina studier i ett antal Östersjövikar har han ökat kunskapen om hur bottenlevande organismer påverkas av syrebrist och om syresättning av bottensedimenten kan förbättra förutsättningarna för liv.

De två miljöprisen delades ut i samband med en konferens i Kalmar på tisdagskvällen.