Modulhus gör att fler förskolebarn ryms på Södertorn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Bildningsnämnden har beslutat att hyra två moduler som ska byggas ihop med den tillfälliga paviljongen vid Södertorns förskola. Det ger plats för åtta barn till.

Den centralt placerade förskolan har sex avdelningar och särskilt när barnen ska äta blir det väldigt trångt.

– Måltidspersonalen har ett arbetsmiljöproblem, säger bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C). Men det här påverkar givetvis även barnen och pedagogerna.

Beslutet om moduler togs upp som ett extra ärende på nämnden.

– Nu återstår att söka bygglov. Vi vill att det här ska gå fort.

Utbyggnaden av Södertorns förskola beräknas kosta 194 000 kronor. Därefter ligger årshyran för modulerna på drygt 80 000 kronor. Investeringen finansieras med hjälp av statsbidrag, årshyra och pengar från nämndens investeringsmedel för maskiner och inventarier.

Trycket är stort på förskolorna i Oskarshamn.

– Vi har 123 barn i kö inför våren, säger bildningschef Lotta Lindgren.

Enligt skollagen har kommunen fyra månader på sig att erbjuda en förskoleplats från det att föräldrarna lämnar in en ansökan.