Oenig tingsrätt friar mordåtalad helt

Möckhult Artikeln publicerades
Mannen som stått åtalad för att ha mördat en annan man med en slägghammare i Möckhult utanför Oskarshamn frias helt av Kalmar tingsrätt.
Mannen som stått åtalad för att ha mördat en annan man med en slägghammare i Möckhult utanför Oskarshamn frias helt av Kalmar tingsrätt.

Mannen i 35-årsåldern som har stått åtalad för att ha mördat en annan man med en slägghammare i Möckhult frias helt av Kalmar tingsrätt. De går på försvarets linje om att mannen har agerat i nödvärn. Men rätten är oenig i sitt domslut.

På tisdagen släpptes domen i det uppmärksammade rättsfallet där en man stått åtalad för att med en slägghammare ha mördat sin arbetskollega.

Det hela ägde rum fredagen den 2 mars i ett verkstadsgarage i Möckhult, två mil väster om Oskarshamn.

Den mordåtalade mannen har under hela utredningen och rättegången hävdat nödvärn och menat att han har blivit knivattackerad av offret och bara försökt försvara sig.

– Någonting slog slint, han blev helt svart i ögonen, har den åtalade sagt om offret i rätten.

Knäckfrågan under hela rättegången har dock varit de strypskador man har funnit på offrets kropp och som skulle kunna ifrågasätta hela den åtalades förklaring om nödvärn.

Med stöd av rättsläkare menar åklagaren att skadorna på halsen med största sannolikhet har uppkommit genom strypvåld.

Den åtalade har däremot hävdat att det rör sig om en ren olyckshändelse där han i tumultet efter händelsen ska ha halkat på en verktygshög och råkat trampa på offrets hals och till och med råkat stå kvar med foten på halsen.

En förklaring som åklagaren har viftat bort som både långsökt och obegriplig.

– Men han var under chock. Det fanns ingen strukturerad tankeverksamhet hos den tilltalade överhuvudtaget, har försvarsadvokat Torgny Palm sagt i rätten.

Och vad det gäller tingsrättens bedömning så anser de inte att åklagaren har lyckats styrka att den åtalade uppsåtligen har orsakat skadorna på offrets hals.

Detta då rättsläkaren inte helt kunnat utesluta att skadorna på halsen uppkommit på annat sätt, till exempel genom att den åtalade just stått på offrets hals.

”Genom att det finns ett visst utrymme för alternativa förklaringar till skadornas uppkomst finner tingsrätten att åklagaren inte har styrkt sitt påstående om att XX uppsåtligen har orsakat skadorna på XX hals”, skriver man i sin dom

För att återgå till själva händelseförloppet med slägghammaren så är tingsrättens samlade bedömning att den åtalade har befunnit sig i en nödvärnssituation.

Åklagaren har som ett alternativ om tingsrätten skulle godta nödvärn yrkat på grov misshandel och vållande till annans död. Åklagaren menar nämligen att den åtalade använde för mycket våld när han försvarade sig med slägghammaren.

– Redan efter det första slaget var han oskadliggjord. Trots det fortsatte XX att mata på med slag, sa åklagare Patrick Sonevang i rätten.

Men rätten väljer trots det att ogilla åtalet i sin helhet.

I sin dom skriver rätten:

”Genom att utdela mer än ett slag mot offrets överkropp och huvud har XX använt mer våld än vad som kan anses accepterat och gärningen har varit uppenbart oförsvarlig. Tingsrätten har dock funnit att XX svårligen kunnat besinna sig varför han ska vara fri från ansvar. Åtalet ska därför ogillas i sin helhet.”

Tingsrätten är dock oenig i sin dom. Två stycken, rådmannen och en nämndeman, anser att den åtalade bör fällas för grov misshandel då åklagaren enligt dem har kunnat visa att han, efter det att offret oskadliggjorts av slagen i huvudet, uppsåtligen har tillfogat offret skadorna på halsen.

”I det skeendet har det brottsliga angreppet från XX sida upphört och någon nödvärnssituation föreligger inte längre”, skriver de i sin skiljaktiga mening och yrkar på fängelse i ett år och sex månader.

Östra Småland/Nyheterna har sökt åklagare Patrick Sonevang för en kommentar, men utan resultat.

Läs mer: