MP:s valmanifest: Järnväg, mindre plast och direktdemokrati

Oskarshamn Artikeln publicerades
De tre förstanamnen på Miljöpartiets vallista. Från vänster: Anna Lingman, Ingmarie Söderblom och Gunnar Westling.
De tre förstanamnen på Miljöpartiets vallista. Från vänster: Anna Lingman, Ingmarie Söderblom och Gunnar Westling.

Återuppta kommunens järnvägsförbindelser, mindre plast i haven, självförsörjning och även direktdemokrati. Under måndagen presenterade Miljöpartiet sitt valmanifest.

Miljöpartiet vill att Oskarshamnare ska kunna ta tåget till Nässjö igen och att tågtrafiken ska utvecklas för att binda ihop Göteborgsområdet med Gotland och Öland.

– Man ska kunna bo på landsbygden utan att behöva köra en fossilbil till jobbet, säger Gunnar Westling, tredjenamn på Miljöpartiets kommunlista i Oskarshamn.

Och arbetet för Östersjön ska börja redan på kommunal nivå. Anna Lingman, tvåa i kommunvallistan ser problemet med plast och kemikalier som går ut i havet:

– Man kan ha olika filter i dagvattenbrunnar nära konstgräsplanerna och på längre sikt se till att rena dagvattnet. Till exempel dagvattenreservoarer där mikroplasterna kan bindas upp.

Ingmarie Söderblom, etta på kommunvallistan lägger vikt vid demokratifrågan, då hon upplever ett avstånd mellan politiker och medborgare:

– Det behövs mer direktdemokrati. Man skulle kunna ta fram en medborgarbudget som är en del av investeringsbudgeten och sen låta medborgarna bestämma vad pengarna ska användas till.

Dessutom vill partiet bland annat utbilda kommunala tjänstemän mer inom diskrimineringsfrågor och skapa ett mer miljövänligt skogsbruk med mindre kalhyggen. Man vill även satsa på äldre genom att se till att flervåningshus ska ha en hiss samt att satsa på kulturlivet:

– Ett lokalt exempel är att utöka Verkstad 14, det är ett ypperligt tillfälle att skapa ett kulturellt centrum, säger Ingmarie Söderblom.