Myndighet anklagas för att mörka risker med slutförvar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Fotomontage som visar hur slutförvaret i Forsmark kan komma att se ut.
Foto:Lasse Modin/SKB
Fotomontage som visar hur slutförvaret i Forsmark kan komma att se ut.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tystat ner risker med slutförvaret för använt kärnbränsle. Det hävdas i en granskning gjord av Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur.

SKB:s planer på ett slutförvar i Forsmark i Uppland och en inkapslingsanläggning i Simpevarp utanför Oskarshamn prövas just nu av mark- och miljödomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är remissinstans till domstolen och deltar som expert i förhandlingarna.

Slutförvaret för använt kärnbränsle får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålningen, enligt SSM:s strålsäkerhetskrav.

Men enligt Sveriges Naturs granskning har SSM känt till att stråldosen från slutförvaret kan bli tiotals gånger högre än gränsvärdet. Trots det har myndigheten valt att inte presentera siffrorna i den pågående domstolsprocessen.

I värsta scenariot, om kopparkapslarna med kärnavfall skadas av så kallat kopparkryp kombinerat med spänningskorrosion och väteförsprödning, kan utsläppen bli 41 gånger större än riskdosen. Det visar dokument från SSM som Sveriges Natur tagit del av.

På sin hemsida skriver Sveriges Natur att tidningen produceras enligt journalistiska principer av en oberoende redaktion.

Tidningens granskning har kommenterats av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

– Att den ansvariga myndigheten undanhållit vital information i en viktig rättsprocess är graverande nog. Men de nya uppgifterna visar även att riskerna med förslaget till slutförvar av livsfarligt kärnbränsle faktiskt är så allvarligt som vi tidigare befarat, säger Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

Hon menar att slutförvar av kärnavfall är ett högriskprojekt med potentiellt livsfarliga konsekvenser.

– Allting mindre än full transparens och ett fullständigt och vetenskapsbaserat beslutsunderlag är oacceptabelt.

Enligt granskningen ska myndighetens experter ha tvekat in i det sista inför beslutet att förorda den så kallade KBS-metoden för slutförvaring.

– Domstolen bör nu begära ut samtliga protokoll från SSM:s arbetsgrupp för granskning av långsiktig säkerhet. Dessutom bör regeringen tillsätta en ordentlig utredning kring SSM:s hantering av riskbedömningen så att orsakerna till att informationen undanhållits kan åtgärdas, säger Johanna Sandahl.