Myndigheten: "Ryckt ur sitt sammanhang"

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM.
Foto:Kjell Nyholm/Strålsäkerhetsmyndigheten
Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM.

– Det är inte alls så att vi har mörkat någonting, säger Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Hon tillbakavisar Sveriges Naturs uppgifter om att SSM ska ha tystat ner riskerna med slutförvaret.

– Så är det inte. Det som har hänt är att någon har lämnat ut internt arbetsmaterial från myndigheten som tyvärr är ryckt ur sitt sammanhang, säger Ansi Gerhardsson.

– Det är inte alls så att vi har mörkat någonting. Det vi har gjort är att vi bland annat har tittat på olika extremfall och gjort olika överslagsberäkningar.

Enligt Ansi Gerhardsson missar man helhetsbilden om man utgår från enstaka mötesprotokoll.

– De har ingått i en lång mötesserie där det har stötts och blötts och diskuterats. I slutändan har vi gjort en bedömning som bygger på all kunskap vi har samlat på oss.

Myndigheten har lämnat ett omfattande material till mark- och miljödomstolen.

– Vi har lämnat ifrån oss mer än tusen sidor granskningsrapport.

Sveriges Natur skriver att utsläppen i värsta scenariot kan bli 41 gånger högre än riskdosen, på grund av en olycklig kombination av kopparkryp, spänningskorrosion och väteförsprödning. Stämmer inte det?

– Flera olika beräkningar är gjorda. Att plocka ut en beräkning gör att du missar helhetsbedömningen, säger Ansi Gerhardsson som menar att myndigheten har tagit med alla relevanta beräkningar i det material som har lämnats in till domstolen.

Enligt Gerhardsson är det inte sant att SSM:s experter tvekade in i det sista inför beslutet att förorda KBS-metoden.

– Vi hade en diskussion om vi skulle begära mer underlag i metodfrågan. Efter diskussionen i gruppen landade vi i att det var tillräckligt att begära ytterligare underlag i nästa steg. Det fanns så pass mycket information och kunskap att vi kunde ta ställning.

Under sista förhandlingsveckan ska SSM göra en utförlig presentation av frågor som myndigheten identifierat behöver belysas ytterligare.

– Vi har blivit ombedda att mer ingående berätta om kvarstående frågeställningar som behöver hanteras.