Nedläggningsförslag presenterat – boenden i Misterhult pekas ut

Oskarshamn/Misterhult Artikeln publicerades
Ängsbacken, som ligger på andra våningen i Hultgården i Misterhult, är ett av de boenden som pekas ut i nedläggningsförslaget.
Foto: Jimmy Larsson
Ängsbacken, som ligger på andra våningen i Hultgården i Misterhult, är ett av de boenden som pekas ut i nedläggningsförslaget.

Socialförvaltningen föreslår att Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult samt Zafiren och Kristallen i Oskarshamn läggs ner.

Den 9 oktober ska socialnämnden fatta beslut om nedläggning av äldreboenden. Inför sammanträdet har socialförvaltningen fått i uppdrag att välja ett av de sex nedläggningsalternativ som tidigare presenterats. Förvaltningens förslag skulle innehålla ett boende centralt och ett i ytterområdena.

Nu har förvaltningen gjort sitt val. Socialchef Anna Lindquist och äldreomsorgschef Helena Steen föreslår att Zafiren inklusive Kristallen i Oskarshamn samt Charlottagården och Ängsbacken i Misterhult läggs ner.

I ett tjänsteutlåtande till nämnden skriver de att Charlottagården med sina sex demensplatser är en av förvaltningens minsta enheter. Ängsbacken på samma ort har åtta somatiska platser.

”Det är svårt att skapa samordningsvinster då det är ett förhållandevis stort geografiskt avstånd till närmaste annan verksamhet. Samordningen försvåras också av att enheterna ligger i två olika huskroppar och på olika våningsplan. Charlottagården och Ängsbacken har tillskott med stimulansmedel på ca 0,5 mkr för att klara bemanningen på små enheter”, skriver Anna Lindquist och Helena Steen.

De påpekar även att det saknas allmänna kommunikationer till Misterhult vardag kväll/natt samt helg, vilket gör det svårt att ta sig till boendet utan körkort och bil.

”Det medför att det är svårt att bemanna då flertalet av vikarier och även ordinarie personal i våra verksamheter saknar detta. Medarbetare har vid flertalet tillfällen valt att arbeta inne i Oskarshamn istället för i Misterhult. Det är också svårt för anhöriga som saknar bil och körkort att besöka sina närstående.”

Enligt tjänsteutlåtandet har både Påskallavik och Bockara bättre kommunikationer och är lättare att bemanna än Misterhult.

”Båda dessa verksamheter samarbetar med hemtjänstgrupper på respektive ort och har samordningsvinster i och med detta. Kastanjegården i Bockara har en liten budget som inte lönar sig att omställa. Boendena i Misterhult är de som är minst attraktiva gällande brukarnas önskemål om boende.”

Centralt stod valet mellan Zafiren inklusive Kristallen i Kristineberg och Pildalen/Pilgränd i centrala Oskarshamn.

”Zafiren har under många år haft mindre funktionella lokaler med fyra stycken 7 enheter där två av dem inte uppnår kraven för särskilt boende utan bara kan användas till korttid. Korttidsboende är dessutom fördelat på två våningsplan vilket försvårar ytterligare då det uppfattas som en konfliktsituation när man som medarbetare ständigt ska växla arbetssätt mellan korttid och särskilt boende.”

Vidare får Zafiren tillskott med stimulansmedel på cirka 0,6 miljoner kronor för att klara bemanningen på små enheter.

”Pildalen/Pilgränd har inget tillskott. Zafiren har också stora renoveringsbehov vilket skulle komma att medföra betydlig högre hyra framöver. Korttiden på Zafiren är den verksamhet som är svårast att rekrytera personal till i centrala Oskarshamn.”

Pilen har större enheter, är lättare att bemanna och är lätt för anhöriga att besöka då det ligger centralt i Oskarshamn.

”I Pilenhuset finns också ett LSS-boende och boendestöd, fastigheten blockhyrs vilket sannolikt skulle innebära att LSS boendet behöver evakueras, i dagsläget finns ingen plan för en sådan evakuering. Brukare vill gärna bo både på Pilens äldreboenden och LSS-boendet.”