Nu finns hjälpen samlad på ett och samma ställe

Oskarshamn Artikeln publicerades
Istället för att klippa band så knöt alla enhetschefer band när individ- och familjeomsorgens nya lokaler invigdes. Detta med anledning av att alla enheter nu finns samlade på en och samma plats.
Foto: Andreas Bendroth
Istället för att klippa band så knöt alla enhetschefer band när individ- och familjeomsorgens nya lokaler invigdes. Detta med anledning av att alla enheter nu finns samlade på en och samma plats.

De har varit på plats sedan ett halvår tillbaka, men på måndagen var det officiell invigning för individ- och familjeomsorgens nya lokaler i gamla Åsaskolan. Med det är alla fem enheter samlade på ett och samma ställe.

– Det underlättar jättemycket att vi nu sitter tillsammans, säger områdeschef Anna Edvardsson.

– Det gör vårt arbete smidigare och mer effektivt vilket i sin tur gör det lättare för våra klienter.

Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter där de två vuxenenheterna, ekonomiskt bistånd och missbruk- och beroendeenheten, finns i en annan byggnad på gamla Åsaskolan sedan tidigare. Medan de tre övriga familjeenheterna, utredning-, placering- och råd & stöd-enheten, har legat utspridda. Fram tills nu då när alla tre delar samma hus och våning.

Monica Wimmergren, chef för placeringsenheten, och Michael Edlund, chef för ekonomiskt bistånd, skålade in de nya lokalerna.
Foto: Andreas Bendroth
Monica Wimmergren, chef för placeringsenheten, och Michael Edlund, chef för ekonomiskt bistånd, skålade in de nya lokalerna.

– Vi jobbar väldigt nära varandras enheter sedan tidigare, men med ett geografiskt avstånd så blir beslutsvägarna lite längre. Det är svårare att få tag på rätt person. Saker kan behöva upprepas. När vi sitter tillsammans går det att ta tag i saker direkt, säger Monica Wimmergren som är chef för placeringsenheten.

Knappt 50 anställda är det som har flyttat in i de nya gemensamma lokalerna. Vilket märks när man tittar på antalet kontor längs korridorerna. Områdeschef Anna Edvardsson visar runt.
Foto: Andreas Bendroth
Knappt 50 anställda är det som har flyttat in i de nya gemensamma lokalerna. Vilket märks när man tittar på antalet kontor längs korridorerna. Områdeschef Anna Edvardsson visar runt.

Även vuxenenheterna som bara ligger i en byggnad tvärs över har mycket samverkan med familjeenheterna. Detta då föräldrarna ofta har missbruksproblem och/eller ekonomiska problem.

Ungefär hälften av av klienterna på individ- och familjeomsorgen söker själva hjälp. Övriga som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen gör det på grund av orosanmälningar från andra.

Just nu finns det 120 familjer på bara råd & stöd-enheten.

– Ibland kan det vara svårt i relationer, man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap eller att man har svårt med att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar. Då är det skönt att kunna prata med någon utifrån som har erfarenhet och kunskap, och där finns vi till hands, säger Barbro Jönsson, enhetschef på råd & stöd.

Barbro Jönsson, enhetschef på råd & stöd, och Catharina Högstedt, chef för utredningsenheten, i ett av väntrummen som alla är barnanpassade.
Foto: Andreas Bendroth
Barbro Jönsson, enhetschef på råd & stöd, och Catharina Högstedt, chef för utredningsenheten, i ett av väntrummen som alla är barnanpassade.