Nu ska lekplatserna lysas upp

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lekplatsen i Påskallavik liksom många andra lekplatser i kommunen ska gå att leka på efter mörkrets inbrott.
Lekplatsen i Påskallavik liksom många andra lekplatser i kommunen ska gå att leka på efter mörkrets inbrott.

Merparten av kommunens satsning Belysningsmiljonen hamnar på mindre orter.

– Vi har främst tänkt på yttertätorternas lekplatser som är mörka i dag, säger stadsarkitekten Eric Hjertqvist.

En arbetsgrupp med Eric Hjertqvist fick i uppdrag att ta fram ett förslag hur kommunen kan upplevas tryggare och skapa en bättre stämning på kvällarna.

Tolv lekplatser runt om i kommunen ska nu belysas.

– Med belysning kan de användas större delen av dygnet, säger Hjertqvist.

Det finns också andra platser i ytterområdena som får belysning som torget i Kristdala som får effektbelysning, Strandparken i Påskallavik får två stolpar, pulkabacken i Fårbo ska få ny belysning och parken Norrån i Figeholm får elva pollare med belysning längs gångstigen.

I centrala Oskarshamn handlar det mycket om stadsparken. Den ska få stämningshöjande belysning. Skulpturer och vissa träd ska belysas.

– De senaste två åren har det satsats mycket på belysningen längs huvudgångvägen i Stadsparken. Nu vill vi höja den estetiska upplevelsen, säger Hjertqvist.

Det saknas ett formellt beslut i kommunstyrelsen men sedan kan arbetet med belysning rulla igång under 2019.

Fakta

Belysningsmiljonen

Lekplatser som får belysning: Bockara, Misterhult, Fårbo, Kristdala 1 och 2, Påskallavik 1 och 2, Figeholm, Kristineberg - Slanastigen, Mockebo - Saxskärsgatan, Orrängen och Rödsle - Kummelvägen. Total kostnad: 355 000 kronor.

Övrig belysning i yttertätort: Torget i Kristdala, Strandparken Påskallavik, pulkabacken Fårbro och parken Norrån i Figeholm. Total Kostnad: 190 000 kronor.

Stadsparken ny belysning: komplettering av belysning av huvudstråk, Råbocken och vattenfallet, minnessten, pergolan, bergvägg, sjöjungfrun med bergvägg, lusthus. Total kostnad: 120 000 kronor.

Lilla torgets belysning: Byte av samtliga stolpar och effektbelysning av träd och lekyta. Total kostnad 150 000 kronor.

Övrigt i Oskarshamns tätort: Belysning av ägget och ljussättning av utomhusdelen av Flanaden. Total kostnad 85 000 kronor.

Summa: 900 000 kronor.

Visa mer...