Ny bredbandsstrategi tas fram

Oskarshamn ,

Oskarshamns kommun ska ta fram en ny bredbandsstrategi.

Behovet av en ny bredbandsstrategi har bland annat lyfts av Centerpartiet. Den försenade fiberutbyggnaden i Kristdalabygden, där många hushåll i glesbygden riskerar att bli utan fiber, har aktualiserat frågan.

Ett utkast till en ny strategi ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i januari.