Ny majoritet satsar mer på skolan och mindre på landsbygden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ingela Ottosson (M) och Andreas Erlandsson (S) presenterade sin första gemensamma budget vid en presskonferens på Vallhallaskolan i Oskarshamn.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Ingela Ottosson (M) och Andreas Erlandsson (S) presenterade sin första gemensamma budget vid en presskonferens på Vallhallaskolan i Oskarshamn.

Den första gemensamma S- och M-budgeten innebär drygt 24 miljoner kronor mer till skolan och omsorgen. Samtidigt görs besparingar på central administration och mindre pengar avsätts till landsbygdsutveckling.

Socialdemokraterna och Moderaterna bjöd in till presskonferens på fredagseftermiddagen för att presentera sitt budgetförslag för 2019 och verksamhetsplan för 2020–2021.

– Det känns roligt att få lägga vår första gemensamma budget. Vi är överens om att det är viktigt att fortsätta att utveckla vår kommun, säger Ingela Ottosson (M).

Presskonferensen hölls på Vallhallaskolan med tanke på de prioriteringar som den nya politiska majoriteten gör i budgeten.

– Vi förser våra kärnverksamheter, socialnämnden och bildningsnämnden, med störst tillskott, säger Andreas Erlandsson (S).

Bildningsnämnden får 15,3 miljoner kronor extra nästa år, medan socialnämnden tillförs 8,9 miljoner.

Vad innebär det här tillskottet för skolan?

– Det innebär att vi kan bedriva en bra verksamhet, att vi stärker verksamheten. Framför ökar kostnaderna för elevpengen, hyror och skolskjuts.

Enligt Erlandsson och Ottosson ska det därmed inte behövas några ytterligare besparingar inom skolan under 2019.

Bildningsnämnden får också tre uppdrag. Nämnden ska utreda hur kommunens arbete med ungas psykiska hälsa kan förbättras och hur familjer som har barn i förskolan 15 timmar per vecka ska få större möjlighet att välja vilka tider barnen är i förskolan. Dessutom ska nämnden tillsätta en skolkommission som ska ta fram förslag för att fler elever ska nå målen.

– Det är en del av våra vallöften, säger Andreas Erlandsson.

Socialnämnden behöver en utökad budget i samband med etableringen av ett nytt äldreboende i Hotell ett-fastigheten och ett nytt LSS-boende i Påskallavik. Vidare får nämnden i uppdrag att utreda införandet av lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten.

– Vi ger socialnämnden ett uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur vi ska införa LOV. Det är något som ger valfrihet för individen och personalen, säger Ingela Ottosson.

Budgeten innebär besparingar med flera miljoner kronor inom kommunstyrelsens verksamheter, där flera administrativa tjänster försvinner.

Mindre pengar i den kommunala budgeten ska gå till landsbygdsutveckling.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Mindre pengar i den kommunala budgeten ska gå till landsbygdsutveckling.

Dessutom tas påsen för landsbygdsutveckling, som har omfattat två miljoner kronor, bort. Även påsen för miljöförbättringar, som har uppgått till 500 000 kronor, försvinner. Samtidigt utökas kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader med 600 000 kronor till drygt en miljon. Därifrån ska pengar kunna tas till utveckling av mindre tätorter, skärgård och landsbygd.

Tanken är att kommunen i första hand ska vara medfinansiär när föreningar söker pengar till utvecklingsprojekt.

– Det ska inte bli mindre pengar till landsbygden men vi ska hämta dem externt i stället för att ta allt över kommunalskatten, säger Andreas Erlandsson som uppger att endast en miljon av den nuvarande landsbygdspåsen används i dagsläget.

Av budgetförslaget framgår även att bidraget till Hela Sverige ska leva hänger löst. Nästa år får organisationen 140 000 kronor, men innan beslut tas om bidrag för 2020 ska en utvärdering ske. Samma sak gäller för driftsbidraget för aktivitetsytan i Bockara och skötselbidraget för Dämmen och hembygdsparken i Kristdala som ska utvärderas inför 2020 respektive 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 650 000 kronor för att kunna sänka planavgifterna.

– Tanken är att det ska stimulera till nyetableringar och bostadsbyggande, säger Ingela Ottosson.

Budgeten klubbas i kommunfullmäktige den 11 december. Med tanke på det osäkra läget i omvärlden, med en utdragen regeringsbildning och oro för den globala ekonomin, kan dock ändringar behöva göras längre fram.

– I värsta fall kan det leda till att vi får lägga en tilläggsbudget i början av nästa år när vi vet förutsättningarna, säger Andreas Erlandsson.